Skatt, moms och avgifter för enskild firma

Vad gäller med skatter, moms och avgifter vid enskild firma? Om du planerar att driva en enskild firma är det viktigt att ha kunskap om skatt, moms och egenavgifter för att säkerställa att du följer reglerna.

Här går vi igenom hur det fungerar när du driver enskild firma!

Hur fungerar skatt vid enskild firma?

När det gäller skatt för enskild firma finns det flera aspekter att beakta. Först och främst behöver du beräkna och betala inkomstskatt på din vinst, det är nämligen skatt på vinsten du betalar. Det gör du genom att deklarera din inkomst och dra av eventuella kostnader och avdrag som är tillåtna enligt skattereglerna.

Utöver inkomstskatt kan det finnas andra skatter att tänka på, till exempel arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Som enskild näringsidkare är du både arbetsgivare och anställd i din egen firma. Det innebär att du måste betala arbetsgivaravgifter för eventuella anställda och egenavgifter för dig själv. Arbetsgivaravgifterna baseras på lönesumman och egenavgifterna beräknas på din inkomst. Det är viktigt att vara medveten om dessa avgifter och att betala dem i rätt tid för att undvika böter eller andra konsekvenser.

Kan man ha flera ägare eller anställda i en enskild firma?

Generellt drivs enskilda firmor av en person, men det finns också avvikande situationer, exempelvis gäller det makar eller sambor. Då behöver bara en av er registrerar er för F-skatt och moms, men ni sköter resten av det tillsammans. En av er ses då som företagsledare, det är också viktigt att ha i åtanke att ägande och ansvar i en enskild firma är personligt, vilket innebär att alla delägare är personligen ansvariga för företagets skulder och förpliktelser. Detta skiljer sig från andra företagsformer där det kan finnas begränsat ansvar för ägarna.

Läs mer om f-skattsedel

När det kommer till anställda i enskilda firmor går det bra, men man behöver registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket och du behöver även betala arbetsgivaravgifter för dina anställda. Arbetsgivaravgifterna baseras på lönesumman och egenavgifterna beräknas på din inkomst.

Hur fungerar sociala avgifter vid enskild firma?

Egenavgifter är sociala avgifter som du betalar när du driver enskild firma. Dessa avgifter finansierar bland annat pension, sjukförsäkring och föräldraförsäkring. De sociala avgfiterna, eller egenavgifter, räknas in som en kostnad i din verksamhet. Däremot vet du inte hur stora de blir innan skatteberäkningen för året är klar. Du behöver alltså göra ett schablonavdrag i din NE-bilaga.

Den fulla egenavgiften 2023 är 28,97 procent, driver du istället en passiv näringsverksamhet betalar du särskild löneskatt, den ligger på 24,26 procent.

Läs mer om vad som gäller för enskild företagare vid egenavgifter 2023 hos Skatteverket.

Hur fungerar moms vid enskild firma?

När det kommer moms (mervärdesskatt) finns det vissa regler och bestämmelser som man som ägare av en enskild firma bör vara medveten om och behöver förhålla sig till.

Först och främst behöver man registrera sig och sin enskilda firma för moms hos Skatteverket om den omsätter 80 000 kronor exklusive moms per år. Det innebär att man blir momspliktig och måste redovisa moms på dina fakturor och betala moms till Skatteverket.

När man väl är momsregistrerad kan man dra av moms på inköp av varor och tjänster som är avsedda för företagsverksamheten. Det innebär att man kan få tillbaka den moms man har betalat på inköp genom att göra avdrag i momsdeklarationen.

Kan en enskild firma vara momsfri?

Vissa verksamheter är momsbefriade, vilket innebär att de inte behöver ta ut moms på sina fakturor eller redovisa moms till Skatteverket. Detta gäller främst vissa områden inom exempelvis vård, utbildning och försäkring.

Däremot kan momsbefrielse medföra att du inte heller får dra av moms på dina inköp relaterade till den momsbefriade verksamheten.

Är man osäker på vad som gäller är det viktigt att konsultera en revisor eller skatteexpert för att få rätt vägledning. Det kan bli kostsamt i slutändan om man gör fel!

Avdrag och inköp vid enskild firma

Det finns mycket att hålla koll på när man driver enskild firma. En fråga många ställer sig är vad man får göra för avdrag i enskild firma? Du får göra avdrag för inköp och sådant som är nödvändigt för din verksamhet, däremot får du inte göra avdrag för personliga levnadskostnader.

Exempelvis får du i din enskild firma göra avdrag för resor, om du reser i tjänsten kan du dra av kostnader som är nödvändiga och rimliga för resan. Du kan också köpa eller leasa bil i din enskilda firma, men då behöver du bokföra den som en tillgång i din verksamhet. Är bilen bokförd som en tillgång i verksamheten men du använder du din bil i privata sammanhang också kan du bli beskattad för bilförmån. Se till att bevisa hur du använder bilen genom att föra körjournal. Ett annat sätt är att använda din privata bil i företaget, men göra avdrag för milersättning i din enskilda firma.

I din enskilda firma kan du köpa eller leasa dator och göra avdrag om du använder den i företaget. Men kom ihåg att du beskattas för värdet av ditt privata bruk om du även använder datorn privat.

Det finns massor av olika avdrag och inköp du kan göra, men se till att du har koll på allt, vad som gäller för varje del och och deklarerar och bokför dina inköp och det du vill göra avdrag för.

Se till att ha koll!

Var noga med att planera och budgetera för skatt, moms, egenavgifter, andra avgifter och diverse inköp i din enskilda firma.

Det är viktigt att ha en god förståelse för alla regler och att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar. Överväg att ta hjälp av en revisor som kan se till att din bokföringen i din enskilda firma är korrekt och att du uppfyller alla skatterättsliga krav.

Krångligt med enskild firma eller aktiebolag? Kolla in egenanställning!

Verkar hanteringen av skatt, moms och avgifter för enskild firma krångligt? Då är egenanställning ett enklare alternativ!

Vi på Cool Company brukar säga att egenanställningen ger friheten från ett eget företag, men mer trygghet från en anställning. Vi har sammanfattar likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar mellan enskild firma och egenanställning.