Räkna ut arbetstid som egenanställd

Bör man jobba lite hela tiden, eller mycket mellan varven? Hur man som bäst skapar en arbetsdag och disponerar sin arbetstid som egenanställd är inte ett givet recept, men vi kan däremot bjuda på en del tips och några tänkvärda inspel.

Den fria arbetstiden gör entré

Åtta till fem är sannerligen inte för alla. Den stora utbredningen av frilanslivet till fler branscher än t.ex. fotograf och musiker kom just för att bland annat klassiska arbetstider ifrågasattes. Man brukar prata om förändringar av arbetslivet främst har drivits av generation Y, den generationen som ofta även kallas millennials. Den nya generationen gjorde entré på arbetsmarknaden och när arbetstider, karriärstrappor och arbetskulturer presenterades för dem frågade de helt enkelt – varför då?

Så går den något förenklade historien om när arbetsmarknaden förändrades och de fria och flexibla arbetssätten växte fram.

Hur mycket ska man jobba?

Det finns egentligen inget givet svar på hur mycket eller lite man ska eller bör arbeta. Däremot finns det många parametrar som spelar in och som tillsammans kan ge en tydligare indikation kring hur mycket man ska jobba. Hur stor inkomst man behöver för att täcka sina utgifter är givetvis en stor sådan parameter. Likaså kan det spela roll hur mycket pengar man vill ha att röra sig med utöver utgifterna.

Tid är ju som bekant pengar. Det man som oftast betalar med för att få sin lön är sin tid, och sin kompetens. Som frilansare och egen konsult där man mestadels själv bestämmer hur många uppdrag man tar sig an och när man ska jobba behöver man göra en avvägning mellan hur mycket fritid man vill ha vs hur stor inkomst man vill ha. Här ska man även väga in sitt välmående och vara noga med att man behöver en rejäl vila mellan varven, oavsett hur roligt jobbet är.

Även om åtta till fem inte är för alla finns det en god poäng i att försöka hålla arbetstimmarna på en lagom nivå, och den klassiska 40 timmars-veckan kan vara en bra måttstock. Däremot kan timmarna spridas ut på det sätt som passar en bäst när man jobbar fritt och flexibelt. Ta en vanlig vecka för dig och räkna arbetstimmarna ordentligt. Först efter det vet du din utgångspunkt och om du behöver ändra något.

En enskild näringsidkare matar sin hund medan han arbetar från sitt hemmakontor

Räkna ut arbetstid?

Tiden kan gå både fort och långsamt när man jobbar, men då är det den upplevda tiden vi pratar om. Den faktiska tiden är statisk och en timme kommer alltid vara 60 minuter. Därför kan det vara en bra idé att notera och bokföra din faktiska arbetstid när du jobbar med ett projekt för att ha koll på hur mycket tid du faktiskt har lagt ner. På samma sätt får du även bättre koll på och kan räkna ut arbetstimmar.

Är man lättdistraherad eller behöver långa funderingsstunder under arbetsdagen kan man lätt uppleva att hela dagen har gått trots att man knappt fått något gjort. Här finns en suddig gräns mellan vad som är fritid och vad som är arbetstid. Man har inte ägnat dagen åt precis det man vill, så det är inte helt och hållet fritid. Men man har heller inte jobbat aktivt under alla timmarna och kan ofta inte debitera kunden för hela dagen. För många kan det hjälpa att klocka sig själv, alltså sätta av och på en klocka under de timmarna eller stunderna som man är aktiv. På det sättet får man en bra överblick över hur många debiterbara timmar ett visst projekt tar, och kan därmed även prissätta på ett enklare sätt när du ska skicka offerter till kunder.

Ett annat sätt att beräkna arbetstid är att börja i andra änden, nämligen inkomständen. Börja med att avgöra hur mycket du vill ha ut i lön efter att skatter och sociala avgifter betalats. Avgör sedan vilket timpris som du rimligtvis kan ta, och slutligen räkna ut hur många timmar du behöver arbeta för att nå din önskade summa. Går inte ekvationen ihop behöver du antingen sänka din löneambition, eller ännu hellre – höja ditt timpris.

Hur många timmar får man jobba per dag?

Enligt Arbetslagen får en arbetsvecka inte överstiga 40 timmar, fördelat på veckan.

Det innebär att man som anställd skulle kunna arbeta 11 timmar på en dag, utan att räknas som övertid vilket täcks av andra bestämmelser, samt att man ska få minst 11 timmars vila varje dygn. Vid övertid bland anställda finna andra bestämmelser som man behöver ha koll på, läs mer om det på Arbetsmiljöverket. Som frilansare eller konsult behöver du själv ta ansvar för att du arbetar lagom mycket, och även får bra och sammanhängande vila mellan arbetspassen. Det kan vara lockande att öppna mejlen, ta en kik på Linkedin.

En frilansare städar i sitt kök på sin lunchrast

Hur länge får man jobba i sträck?

Man får arbeta fem timmar i sträck utan rast, och sett till en arbetsdag gäller regeln att man måste få 11 timmars vila varje dygn.

Rent lagligt kan man alltså jobba långa pass så länge man får raster under passet och tillräckligt med timmar över för vilan. Vi tycker att Arbetslagen är en bra kompass att följa även som frilansare eller konsult. Dels för att behålla en god hälsa, men även för att det är väldigt få människor som bibehåller samma kvalitet i arbetet efter för många timmar av arbete.

Hur många timmar får man jobba per vecka? 

I Sverige får arbetstiden högst uppgå till 40 timmar i veckan. De som har en klassisk anställning jobbar ofta åtta timmar om dagen.

Vanligtvis jobbar anställda från måndag till fredag, morgon till eftermiddag, med en timmes lunchrast mitt på dan, samt några mindre bensträckare och fikapauser där i mellan. Enligt Arbetslagen ska arbetstagare även ha minst elva timmars ledighet i sträck varje dygn.

Två frilansare samarbetar i ett projekt tillsamman hemifrån

Några tips på vägen

När du är frilansare och ska få ihop en bra översikt över din tid, dina projekt och din ekonomi finns några grundrekommendationer som vi vill skicka med.

1. Sätt inte ett för lågt pris på din tid och din kompetens. Vi har tagit fram en lönebarometer som kan vara en hjälp på vägen.

2. Glöm inte att ta med skatt och avgifter i din inkomstberäkning. Använd gärna vår fakturakalkylator som stöd.

3. Anteckna eller bokför din arbetstid för att få koll på hur mycket tid du lägger på varje projekt.

4. Kosta på dig att ta ledigt, livet är inte ett maraton.

5. Skriv alltid avtal med dina kunder och specificera start, slut, pris och tid så noggrant du kan.  

Kom igång med Cool Company

Är du redo att skapa ditt konto och sätta igång med frilanslivet? Det tar bara någon minut att skapa konto och därefter är det helt upp till dig när du vill sätta igång att fakturera.