Kalkylator – Hur mycket ska jag fakturera?

Den kompletta guiden: Så här mycket ska du fakturera som egenanställd

Det är inte alltid så lätt att bestämma vilket pris du ska ta som egenanställd. Genom att använda vår kalkylator kan du göra en beräkning utifrån vad du önskar få i bruttolön. Vår kalkylator tar hänsyn till sociala avgifter, semester och tjänstepension.

Förklaring och antaganden:
1. Kalkylen baseras på sociala avgifter om 31,42 procent.
2. Hänsyn kan tas till att en lönetagares arbetsgivare betalar cirka 5 procent av lönen i tjänstepension. Detta är valbart i ovanstående kalkylator.
3. Hänsyn kan tas till semesterersättning om 12 procent av lönen. Detta är valbart i ovanstående kalkylator.
4. Tar ej hänsyn till att sociala avgifter kan variera beroende på ålder (exempelvis över 65 års ålder).
5. Önskad bruttolön är exklusive semesterersättning.

Disclaimer: Vi reserverar oss för eventuella fel i ovanstående kalkyler. Dubbelkolla alltid antagande och bilda dig en egen uppfattning. 

 

 

Skapa konto och frilansa utan pappersarbete

Vi gör det här tillsammans! Vi på Cool Company vill vara frilansarens, konsultens och extrajobbarens bästa vän. Därför kostar det inget att skapa ett konto hos oss. Du betalar oss när dina kunder betalar dig.