Frågor och svar om kollektivavtalet

Från den 1 januari 2023 ingår Cool Company i ett kollektivavtal med Säljarnas Fackförbund. Här har vi samlat frågor och svar kring kollektivavtalet och hur det påverkar dig som är egenanställd hos oss.

Kollektivavtal – Cool Company och Säljarnas Fackförbund

Egenanställda som är mellan 25 och till den dagen man fyller 67 år kommer ha en automatisk avsättning till tjänstepension, som uppgår till 4,5 % av bruttolönen. Dock kan varje egenanställd välja att öka nivån. Egenanställda mellan 18 och 24 år kommer fortsatt ha möjlighet att avsätta till tjänstepension. 

Vi kommer inte ändra vår avgift på grund av kollektivavtalet, prismodellen fortsätter fungera precis som vanligt. Egenanställda bör däremot vara uppmärksamma på att ca 4,5% av bruttolönen avsätts till deras tjänstepension, vilket man kan ha i bakhuvudet när man sätter sitt pris mot sin kund.  

Nej, ingen påverkan sker. Kollektivavtalet är mellan arbetsgivaren Cool Company och Säljarnas, vilket innebär att ingen påverkan sker gentemot uppdragsgivaren / slutkund. 

Nej, ingen förändring sker gentemot nuvarande avtal. För egenanställda arbetstagare är huvudregeln fortsatt att anställningen gäller för viss tid. Visstidsanställningen benämns ”Särskild visstidsanställning” och gäller under avtalad period. 

Varje egenanställd avgör själv om man vill vara med i ett fackförbund och i så fall vilket fackförbund. Genom att Cool Company ingår ett samarbete med Säljarnas säkerställer vi att varje enskild egenanställd omfattas av ett än bredare trygghetspaket, däremot påtvingas inte varje egenanställd ett medlemskap i fackförbundet.  

Om du blir sjuk och inte kan jobba behöver du meddela oss på Cool Company det direkt.
Vi är din arbetsgivare under tiden du tar uppdrag och ansvarar därför för de första 14 dagarna av din sjukskrivning, så länge du uppfyller kraven Allmänna Villkor som egenanställd.

Den åttonde dagen du är sjuk måste du själv lämna in ett läkarintyg för att få ut din sjuklön. Läkarintyget ska styrka att du är sjuk och att du inte har möjlighet att jobba samt din sjukperiods längd. Cool Company har även rätt att efterfråga att du som egenanställd lämnar ett sådant läkarintyg från en dag tidigare.

Vi handlägger sjuklön enligt Lag (1991:1047) om sjuklön.

Normal arbetstid är 40 timmar per vecka. Du ska undvika att arbeta mer än 48 timmar per vecka. Om du och din uppdragsgivare har svårt att leva upp till detta så ber vi er kontakta oss för vägledning.

Rekommenderat för dig

Redo att fakturera utan företag?