Frågor och svar om kollektivavtalet

Från den 1 januari 2023 ingår Cool Company i ett kollektivavtal med Säljarnas Fackförbund. Här har vi samlat frågor och svar kring kollektivavtalet och hur det påverkar dig som är egenanställd hos oss.

Kollektivavtal – Cool Company och Säljarnas Fackförbund

Egenanställda som är mellan 25 och till den dagen man fyller 67 år kommer ha en automatisk avsättning till tjänstepension, som uppgår till 4,5 % av bruttolönen. Dock kan varje egenanställd välja att öka nivån. Egenanställda mellan 18 och 24 år kommer fortsatt ha möjlighet att avsätta till tjänstepension. 

Vi kommer inte ändra vår avgift på grund av kollektivavtalet, prismodellen fortsätter fungera precis som vanligt. Egenanställda bör däremot vara uppmärksamma på att ca 4,5% av bruttolönen avsätts till deras tjänstepension, vilket man kan ha i bakhuvudet när man sätter sitt pris mot sin kund.  

Nej, ingen påverkan sker. Kollektivavtalet är mellan arbetsgivaren Cool Company och Säljarnas, vilket innebär att ingen påverkan sker gentemot uppdragsgivaren / slutkund. 

Nej, ingen förändring sker gentemot nuvarande avtal. För egenanställda arbetstagare är huvudregeln fortsatt att anställningen gäller för viss tid. Visstidsanställningen benämns ”Särskild visstidsanställning” och gäller under avtalad period. 

Varje egenanställd avgör själv om man vill vara med i ett fackförbund och i så fall vilket fackförbund. Genom att Cool Company ingår ett samarbete med Säljarnas säkerställer vi att varje enskild egenanställd omfattas av ett än bredare trygghetspaket, däremot påtvingas inte varje egenanställd ett medlemskap i fackförbundet.  

Vill du veta mer? 

Har du fortfarande funderingar eller vill veta mer? Vi har samlat massor med frågor och svar som du kan navigera mellan. Titta in vår FAQ-sida.