Vårt erbjudande » Erbjudande rabatter » Ekonomi » Allt om kontrolluppgifter

Allt om kontrolluppgifter

Det finns mycket att hålla rätt på när det kommer till Skatteverket, olika avgifter som ska betalas och dessutom uppgifter som ska kontrolleras. Nu reder vi på Cool Company ut hur kontrolluppgifter fungerar, vem som ska lämna dem, för vem det lämnas och hur det går till.

Vad är kontrolluppgifter?

Kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket för de inkomster och förmåner som ska beskattas. De som lämnar kontrolluppgifter är de som gett ut inkomst eller förmån till någon, det behöver inte betyda att man är deras arbetsgivare. Generellt sett är det dock arbetsgivare som lämnar kontrolluppgifter för sina anställda. Självklart finns det olika undantag, läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Kontrolluppgifter ligger till grund för inkomstdeklarationen. För att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företag behöver arbetsgivare lämna in kontrolluppgifter för sina anställda till Skatteverket. Kontrolluppgifterna består av exempelvis betalda räntor, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Senast den 31 januari året efter inkomståret ska kontrolluppgifterna vara inlämnade. Om de uppgifter som lämnas in inte stämmer dras fel skatt, vilket påverkar den pensionsgrundande inkomsten och leder till att den blir felaktig. Skatteverket kontrollerar att de kontrolluppgifter som arbetsgivaren lämnar stämmer överens med vad den anställda sen inkomstdeklarerar. Skulle uppgifterna skilja sig åt kan den anställda bli föremål för granskning eller utredning, för att säkerställa vilka uppgifter som är de riktiga.

Nya regler för kontrolluppgifter

Från och med inkomståret 2019 kom nya regler gällande kontrolluppgifter för arbetsgivare. Tidigare har de lämnat kontrolluppgifter gällande de anställdas lön, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt en gång om året. De nya reglerna omfattar de flesta arbetsgivarna och dessa uppgifter fylls nu i för varje månad och kallas arbetsgivardeklaration. En årlig inlämning av kontrolluppgifter från arbetsgivare är alltså inte längre nödvändig. De ska i arbetsgivardeklarationen redovisa utbetalningar och skatteavdrag enskilt för individer men nu behöver de inte lämna in kontrolluppgifter för helåret. Dessa regler är inte nya, de skred i verket redan 2018 för vissa företag, de med personalliggare och fler anställda än 15 personer. De nya reglerna medför också att senast den dagen arbetsgivardeklarationen kommer till Skatteverket får den anställde också ta del av uppgifterna som lämnats. Arbetsgivare kan exempelvis uppge på de anställdas lönebesked vilka uppgifter som lämnats. Funktionen är till för att den anställda ska kunna kontrollera uppgifterna och ha möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Läs mer om vad som gäller på Skatteverket.

För andra uppgiftslämnare än arbetsgivare gäller fortfarande 31 januari som sista datum för inlämning av kontrolluppgifter.

En frilansare städar i sitt kök på sin lunchrast

Såhär gör du för att lämna kontrolluppgifter

Som egenanställd på Cool Company har du lyxen att vara fri, egen och kunna fokusera på det du gör bäst. Samtidigt slipper du all krånglig administration och kontakt med Skatteverket, den sköter vi åt dig. Kontrollnummer är inget undantag – vi hanterar det åt dig!

För att lämna kontrolluppgifter kan du använda dig Skatteverkets e-tjänst, filöverföring eller pappersblanketter. För mindre företag är det enklast att göra det via e-tjänsten på Skatteverkets hemsida, men för större företag kan det däremot vara stora filer som behöver delas och då har de en tjänst för fildelning som rekommenderas. Det är också fortfarande möjligt att lämna kontrolluppgifterna via pappersblanketter, observera då att en underskrift från en kontaktperson hos arbetsgivaren ska finnas med. Om du väljer att lämna in via pappersblanketter ska de skickas till adressen som står på blanketten, om en adress saknas skickar du blanketterna till ditt skattekontor.

Det kan vara bra att extrakolla så att uppgifterna är riktiga. Skatteverket kontrollerar nämligen sen att dina uppgifter gällande lön, avdragen skatt och förmåner stämmer överens med det du lämnar in i skattedeklarationerna.

En frilansare tar hand om sitt barn medan han arbetar hemifrån

Dags att bli egenanställd?

Egenanställning på Cool Company passar många, kanske har du varken tid eller lust att hantera all administration själv, vill prova din affärsidé innan du startar eget företag eller vill ha en extra verksamhet på sidan av något annat. Anledningarna kan vara många.

Såhär funkar det

Som egenanställd är du egen och fri, sköter dina uppdrag och sätter dina egna priser, men du har samtidigt tryggheten som en anställning innebär.

– Du är allmänt visstidsanställd och får betalt som uppdragstagare.
– Du omfattas av Cool Companys F-skattsedel.
– Du är försäkrad, men kom ihåg att alltid föranmäla dina uppdrag.
– Vi sköter all kontakt med Skatteverket och hanterar dina inbetalningar som skatter, avgifter och moms.
– Du får din lön inom 24 timmar efter att vi har mottagit din betalning från kund och du väljer betalningsvillkoren för fakturan själv.
– Du har möjlighet att göra avdrag för utlägg, tjänstepension och för RUT- och ROTarbete.

Med oss har du dessutom tillgång till personlig och kostnadsfri support och kan ta del av våra erbjudanden och rabatter.

Läs mer om hela vårt erbjudande och kom igång med oss!