Allt om egenavgifter

Vad är egentligen egenavgifter, vem är skyldig att betala dem och hur beräknas de? Det är dags för oss på Cool Company att reda ut oklarheterna kring egenavgifter en gång för alla.

Vad är egenavgifter?

Vi gör det enkelt och börjar från grunden. I Sverige finns en socialförsäkring som fungerar som ett ekonomiskt skyddsnät för olika saker som kan inträffa under livet, t.ex. sjukförsäkring, bidrag till barnfamiljer och pension. Socialförsäkringen omfattar alla som bor eller arbetar i Sverige och den finansieras genom sociala avgifter. I stora drag delas dessa avgifter in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Alla personer i Sverige som får en lön behöver betala sociala avgifter. Om man är anställd på ett företag ansvarar arbetsgivaren för att betala in sociala avgifter, de kallas då för arbetsgivaravgifter.

Personer som är egenföretagare eller delägare i handelsbolag ansvarar för att betala in dessa avgifter själv, och de kallas istället för egenavgifter. De som räknas som egenföretagare är enligt Skatteverket de som driver en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och omfattas av F-skatt eller FA-skatt och har en egen F-skattsedel. Egenavgifterna baseras på företagets nettointäkter, det vill säga överskottet. Undantag gäller om verksamhetens överskott inte överstiger 1000 kronor.

Portrait of a female factory employee with a digital tablet looking at camera and smiling. Woman warehouse worker with people in background.

Hur mycket ska man betala i egenavgifter?

Den fulla egenavgiften ligger på 28,97 procent och ska betalas av de personer som är egenföretagare och som har fyllt 26 år men är yngre än 65 år. För de yngre än 26 år och äldre än 65 är avgiften lägre. Undantag finns även här, de som har sjukpenning med karens och de som har tagit ut sin pension har också en lägre avgift än den fulla egenavgiften.

Tro det eller ej men egenavgifter räknas inte som skatter som tillhör näringsverksamheten, utan de är en del av privata inkomstskatter. Om flera personer i hushållet ska beskattas för överskott inom näringsverksamheten beräknas egenavgifterna för alla dessa enskilt. Egenavgiften ska alltså inte bokföras.

Vad består egenavgiften av?

Det är en hel del avgifter och det kan vara intressant att veta vad de består av. Bland dessa avgifter finner vi bland annat ålderspensionsavgift, allmän löneavgift och sjukförsäkringsavgift. För att ta reda på exakt vilka avgifter som innefattas och hur stor andel de utgör hänvisar vi dig till Skatteverkets hemsida.

Hur gör jag för att beräkna egenavgifter?

Egenavgifterna är baserade på verksamhetens nettointäkt, alltså överskottet. Från nettointäkten dras sen ett schablonavdrag, vilket brukar vara på 25 procent. För att beräkna verksamhetens nettointäkt behöver man göra en uppskattning av intäkter och avdragsgilla kostnader för året. När schablonavgiften sen är borträknat från det beloppet har man den skattemässiga nettointäkten, den kallas för nettointäkt efter schablonavdrag.

Observera att egenavgifter bara ska betalas av de som driver en aktiv näringsverksamhet. Personer som driver en näringsverksamhet som är passiv omfattas alltså inte av egenavgifter, då betalas istället en särskild löneskatt.

frilansare målar och lutar sig mot en stege

Behöver egenanställda betala egenavgifter?

Nej, om du är egenanställd via Cool Company räknas du inte som egenföretagare eftersom du inte har en egen F-skattsedel. Du behöver alltså inte oroa dig för egenavgifter, och inte för sociala avgifter heller för den delen. Du kan sitta tryggt i båten, eftersom du omfattas av Cool Companys F-skattsedel tar vi hand om de sociala avgifterna också. Sociala avgifter måste alla personer i Sverige som har en inkomst betala. De finansierar din sociala trygghet, så som pension, sjukpenning och arbetslösersättning. Självklart måste även du som egenanställd på Cool Company betala dessa, men som tur är slipper du hantera arbetet med dem.

Varje gång du skapar en faktura med oss kan du enkelt se hur mycket av pengarna som omfattas av t.ex. sociala avgifter, men du behöver inte beräkna eller betala något själv. Du kan enkelt räkna ut vad du får ut på varje faktura och var resten av pengarna går i vår fakturakalkylator.

Hur fungerar egenavgifter i enskild firma?

När man driver en enskild firma behöver man själv ansvarar för att betala in sina olika skatter och avgifter, det innebär också att man betalar sina egna egenavgifter. Har man anställda betalar man arbetsgivaravgift för dem också. Om man driver en enskild firma baseras egenavgifterna på inkomsten.

Man måste till att ha koll på sina egenavgifter för enskild firma och betala dem i rätt tid, annars riskerar man t.ex. böter eller andra konsekvenser.

Kom igång med Cool Company!

Är du redo att skapa ditt konto och sätta igång med frilanslivet? Det tar bara någon minut att skapa konto och därefter är det helt upp till dig när du vill sätta igång att fakturera.