Villkor för dig som vill fakturera utan företag genom Cool Company – lättläst version

Det här är en förenklad version av våra regler och villkor som gäller dig som väljer att fakturera utan företag genom oss. Skulle en oenighet eller tolkningsdiskussion uppstå är det vårt dokument ”Avtal – särskild visstidsanställning” som gäller. 

Om egenanställning via Cool Company 
Den anställningsform du automatiskt får när du genomför uppdrag och fakturerar genom oss är en särskild visstidsanställning. Anställningen börjar vid den tidpunkt du anmält att ditt uppdrag börjar, och slutar vid den tidpunkt du uppger att uppdraget slutar. Om ditt uppdrag är längre än 30 dagar, så delas anställningen och uppdraget upp så det avslutas och förnyas var 30:e dag. 

Det är du som egenanställd som både hittar uppdrag och genomför dina uppdrag samt har kontakt med din uppdragsgivare under perioden uppdraget gäller. Rent formellt är det Cool Company som utför uppdraget, då vi fungerar som din arbetsgivare under din uppdragsperiod. Du är alltså Cool Companys representant när du genomför uppdraget.

Om att fakturera och få lön 
Som egenanställd får du själv bestämma antal uppdrag, arvode och när du arbetar. Vi från vårt håll tar ansvar för att rätt skatt och sociala avgifter betalas in och att du får en lön utbetalad till dig som är skattad och klar. 

Du får alltså själv bestämma ditt arvode, så länge det inte understiger 130kr brutto per timme. Efter att du skapat din faktura och skickat den till kund hjälper Cool Company till att hantera skatt, sociala avgifter samt gör en avsättning om 4,5 procent för tjänstepension åt dig. När din kund betalat din faktura betalar vi ut ditt arvode till dig. 

Skulle din kund dröja med att betala din faktura kommer vi skicka påminnelser och, om underlag finns t.ex. avtal mellan dig och kund, hjälpa dig att driva ärendet vidare. 

Om försäkringar 
Det är viktigt att du föranmäler ditt uppdrag för att kunna omfattas av försäkringar och få uppdraget godkänt från oss, du kan enkelt föranmäla ditt uppdrag när du loggar in på vår hemsida. De försäkringar du täcks av när du föranmäler ditt uppdrag är ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, personförsäkring gruppliv och personförsäkring olycksfall. Du kan läsa mer här om försäkringar.

Så länge din typ av uppdrag kan täckas av våra försäkringar väljer du själv vilket, hur många och när du utför dina uppdrag så länge antal arbetstimmar och lönenivå följer lagstiftningen.

Om semester 
När du gäller rätt till semester följer vi Semesterlagen där semestersättning motsvarar tolv procent av din intjänade bruttolön, vilket är bra att ha i åtanke när du sätter ditt pris mot din kund. Du väljer själv om du vill använda eller spara summan för semester och få det utbetalt senare. 

Om arbetsmiljö 
Vi på Cool Company försöker i den mån vi kan säkra att du som egenanställd har en bra arbetsmiljö. Vi har bland annat tagit fram checklistor som du ska använda dig av på en ny arbetsplats. Här hittar du alla checklistor. 

Genom att du och din uppdragsgivare följer de lagar och regler som finns kring arbetsmiljö kan vi säkra att du har det bra och är trygg under ditt uppdrag. Du är skyldig att ta del av den information och de instruktioner du får från din arbetsplats om arbetsmiljö, och din uppdragsgivare är skyldig att se till att det finns den utrustning du behöver för att kunna genomföra ditt uppdrag på ett korrekt och tryggt sätt. När du är ute på ditt uppdrag ska du behandlas rättvist av din uppdragsgivare. Det får inte förekomma sådant som diskriminering eller kränkningar. 

Skulle du upptäcka brister så som farlig arbetsmiljö eller dålig skyddsutrustning ska du anmäla det till oss på Cool Company genom att mejla arbetsmiljo@coolcompany.se. Skulle en olycka ske eller något annat inträffa på din arbetsplats ska du meddela det till både oss och din uppdragsgivare. 

Vill du läsa mer om vilka villkor som gäller kring arbetsmiljö kan du klicka här