Säsongsanställning

För vissa företag är en säsongsanställning aktuellt, men det finns olika regler kring dessa. Vi går igenom hur en säsongsanställning fungerar och hur man kan effektivisera sin verksamhet med säsongspersonal.

Vad är en säsongsanställning?

Som det låter regleras en säsongsanställning av årets olika säsonger. Det är alltså arbeten som endast går att utföra vissa tider på året. Det kan handla om vädrets och naturens olika förutsättningar, men också om utbud och efterfrågan, såsom turism. En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning och det är vanligtvis en timanställning, alltså att den anställde får betalt per antal arbetade timmar.

När passar en säsongsanställning?

Självklara exempel på när en säsongsanställning är lämplig är vid snöskottning, skogsbruk och turistverksamhet. Eftersom en säsong är olika lång från år till år har anställningen inget fast datum när den upphör, utan det regleras beroende på hur säsongen ser ut. Däremot avslutas en säsongsanställning alltid vid säsongens slut. Enligt lag finns det inga begränsningar på hur många år man kan vara säsongsanställd på samma ställe.

En person som har varit säsongsanställd på samma företag i sammanlagt sex månader under en tvåårsperiod har däremot företrädesrätt vid kommande säsong. Är det flera personer med samma anställningstid har den äldsta personen företrädesrätt, men annars gäller företrädesrätten den som har arbetat under längst tid. Perioden för företrädesrätten löper dock ut nio månader efter att den nya säsongen påbörjats.

Shot of a young man taking stock of a garden center’s merchandise

Hur fungerar uppsägningstid vid säsongsanställning?

Generellt avslutas en säsongsanställning vid säsongens slut, men kan också avslutas i förtid vid exempelvis arbetsbrist eller av personliga skäl. Uppsägningstiden är en månad, om det inte avtalats om annat i kollektivavtalet. För en säsongsanställning som löper under tre månader eller längre behöver arbetsgivaren meddela arbetstagaren senast en vecka innan säsongen tar slut att anställningen upphör. Läs mer om vad som gäller för säsongsanställningar och tidsbegränsade anställningar hos Kommunal.

Vad ska man tänka på när man ska anställa säsongspersonal?

Först och främst behöver arbetet ha förutsättningarna för att kunna anställa säsongspersonal. Det går inte att upprätta en säsongsanställning för arbete som inte är reglerat av säsongerna. En säsong är dessutom begränsad, att påstå att en säsong är elva månader lång fungerar inte. När säsongen väl är igång är det viktigt att man är förberedd, effektiv och att alla vet vad som gäller. Eftersom tiden för arbetet är relativt kort vill man maximera tiden. Det är också viktigt att säsongspersonalen är trygg och säker, att alla är medvetna om arbetsmiljöns förutsättningar.

Portrait of a female factory employee with a digital tablet looking at camera and smiling. Woman warehouse worker with people in background.

Överlåt personaladministrationen

Säsongsanställningar kan innebära mycket administrativt arbete och dessutom arbetsgivaransvar, under en kort tidsperiod. Genom att överlåta personaladministrationen till Cool Company kan man istället fokusera på att anställa i förväg och på kärnverksamheten under säsongen. Man får en enkel och trygg lönehantering samtidigt som säsongspersonalen är försäkrade. Cool Company tar även fullt arbetsgivaransvar. När man lägger mindre tid på administration blir det mer tid att maximera verksamheten på.