Cool Company policy

Med mer än 10 års erfarenhet av egenanställning i bagaget vet vi att både mjuka och hårda värden behövs. Precis som våra värderingar, genomsyrar även vår policy såväl vårt dagliga jobb som den övergripande verksamheten. Det skapar ett tryggt och hållbart företag för både våra kunder och våra egenanställda. 

Vår policy

 • Vi ska alltid ha en fullgod ansvarsförsäkring.
 • Vi ska alltid ha en fastställd jämställdhetsplan, om det krävs enligt lag
 • Vi ska alltid sträva efter god arbetsmiljö för våra egenanställda, genom utbildningar etc
 • Vi ska alltid följa gällande regelverk
 • Företagets verksamhet ska bedrivas i juridisk person, t ex aktiebolagsform.
 • Vi ska alltid tillgängliggöra vår senaste årsredovisning inklusive revisionsberättelse.
 • Vi ska alltid betala in lagstadgade skatter och sociala avgifter till Skatteverket
 • Vi ska alltid följa lagen om sjuklön
 • Vi tecknar liv- och olycksfallsförsäkring för den egenanställda
 • Vi ska alltid ha auktoriserad revisor
 • Inneha aktuell F-skattsedel
 • Vi ska alltid ha bemannad kundtjänst minst 6h/vardag
 • Vi ska vara registrerade hos Länsstyrelsen (Avseende lagen om penningtvätt)

Läs mer om villkor och policy

Visstidsanställningsavtal
för egenanställda

Hitta nya uppdrag

Integritetspolicy för egenanställda

Inget pappersarbete

Allmänna villkor – egenanställning

Kundsupport