Frilansrapporten 2021 – skärmfrihetens tid

Årets upplaga av Frilansrapporten undersöker hur hemmakontoren och friheten från kontoren påverkat oss. Om svenska arbetstagare själva får bestämma var och hur de arbetar, hur ser det då ut?

Om årets frilansrapport

I Frilansrapporten kartlägger vi på Cool Company hur svenskarna tänker kring arbetslivet i allmänhet och frilanslivet i synnerhet. I årets upplaga fokuserar vi på den framväxande trenden av ett arbetsliv med skärmfrihet. Alltså geografisk frihet, tack vare att en stor del av bl.a. arbetslivet helt kan skötas genom skärmarna.

 I de undersökningar som ligger till grund för årets Frilansrapport syns tydliga effekter från de många månader av hemmakontor. Majoriteten av både frilansare och anställda vill behålla en del av den frihet som det kontorsfria livet inneburit. Slippa pendla, kunna nyttja sommarstället än mer, resa utan att ta tjänstledigt eller sådana enkla saker som att hinna lägga i en maskin tvätt under arbetsdagen. Och det är faktiskt många som känner sig betydligt friare kring var de kan och får jobba rent geografiskt idag än innan pandemin, tack vare att skärmarna fått en mer betydande roll. 

 I rapporten delar vi även med oss av svenskarnas tankar och åsikter kring frilanslivet och vad det främst är som lockar med att vara sin egen chef. Främst är det flexibiliteten som man vill åt och möjligheten att själv styra än mer över sin arbetsdag och sina arbetstider. De som redan är frilansare upplever dessutom att andras inställning till frilans som arbetsform blir allt mer positiv. Vilken vi även kan se nu när 5 av 10 svenskar i årets Sifo-undersökning uppger att de kan tänka sig att frilansa, jämfört med Frilansrapporten 2020 då motsvarande siffra var 4 av 10.

Om detta och mycket mer finner du i årets Frilansrapport – skärmfrihetens tid.

Infografik till årets Frilansrapport

Frilansrapporten 2020

I förra årets rapport kan du läsa om hur svenskarna, efter några få månader av hemmakontor till följd av pandemirestriktioner, resonerade kring arbetsmarknaden och sin egen arbetsform.