Fem typer av frilans – ta reda på vilken frilansare du är

Frilans är ett brett begrepp och att jobba som frilansare kan se väldigt olika ut. Man talar om fem olika slags frilansare, här går vi igenom dem! Vilken är du?

Vilken typ av frilansare är du?

Genom oss på Cool Company frilansar människor inom alla tänkbara yrken och på olika sätt. En del frilansar på heltid med ett längre uppdrag, andra tar flera uppdrag parallellt eller vid sidan av någon annan sysselsättning. Typiska frilansjobb är kreativa yrken som journalist eller fotograf, men man kan faktiskt frilansa med i princip vad som helst!

Att jobba som frilans är dessutom en tydlig trend. Att vara frilansare betyder ofta att flexibiliteten och friheten att få bestämma vad du vill jobba med, vem du vill jobba för och när du ska göra det, och det tilltalar allt fler. Speciellt kan man se en utbredning av frilansare i samband med att millennials gjorde intåg på arbetsmarknaden.

Men man kan dessutom vara frilans på olika sätt. Enligt en undersökning som genomfördes av Freelancers Union kan frilansarbetare kategoriseras i fem olika huvudgrupper. Läs och kolla vilken sorts frilansare du är!

Frilansare 1 – Oberoende entreprenör

Du arbetar heltid som frilansare vilket innebär att du är en oberoende yrkesman eller -kvinna som hyrs in på projektbasis. Du älskar friheten i att jobba på olika ställen och med olika människor. För att lyckas så måste du se till att ditt arbete håller högsta klass, och gärna vara ansedd som expert inom ditt område. Du får de flesta av dina uppdrag via rekommendationer och jobbar väldigt hårt då du är medveten om att ditt nästa uppdrag är beroende på hur bra du utför ditt nuvarande.

Tillhör du den här gruppen är du i gott sällskap – hela 40 procent av alla som frilansar hamnar inom denna kategori.

Frilansare 2 – Extraknäckaren

Efter att du slutat ditt ”vanliga” jobb så arbetar du på ett projekt, oftast kvällar och helger. Du måste klara av att jonglera två saker samtidigt; hantera en traditionell anställning samt ett projektbaserat jobb vid sidan av. Den stora fördelen är att du har tryggheten i din fasta anställning. Om sedan ditt sidoprojekt tar fart så kanske du vågar satsa helt och hållet på det så småningom. Att just extrajobba är ofta ett insteg till frilansande på heltid. Det finns dessutom många som väljer att extraknäcka vid sidan av sin utbildning, kanske inom samma område som utbildningen. Likaså är det många som vid pensionsålder inte är helt redo att lägga arbetshatten på hyllan och därför övergå till att då och då ta ett frilansuppdrag, men på sina egna villkor och ofta i en lugnare takt än vid de traditionella arbetsåren.

“I Sverige förknippar vi ordet frilans främst med journalistik och fotografering, men en frilans kan egentligen verka inom vilket yrke som helst.”

Frilansare 3 – Diversearbetaren

Medan extraknäckaren brukar förlägga sitt frilansarbete till kvällar och helger, så gör du lite av varje under dagarna. Du har ett eller flera olika deltidsjobb, samtidigt som du gör lite jobb som frilans på helger eller annan ledig tid. Den som trivs med att ha flera bollar i luften samtidigt eller som kanske vill testa på flera olika saker innan man landar i en bransch passar beskrivningen diversearbetaren bra in på.

Frilansare 5 – Frilansande småföretagare

Tillhör du denna kategori så är du en småföretagare som både säljer dina egna tjänster på frilansbasis och själv brukar hyra in frilansare som underleverantörer. Kanske har du börjat som konsult, men efterfrågan på ditt arbete har ökat så kraftigt att du inte klarade av att leverera själv. Just att börja som enskild frilansare är ett tryggt sätt, och sedan skala upp med fler frilansare allt eftersom behovet ökar och kunderna blir fler.

Källa: Freelancers Union

Frilansare 4 – Tillfällighetsarbetare

Du hyrs in temporärt för att jobba i ett specifikt företag, oftast på heltid under en viss period. Förmodligen är du konsult, vilket är det vanligaste exemplet i den här kategorin. Efterfrågan på dessa typer av arbeten ökar kraftigt eftersom många företag är beroende av att snabbt kunna skala upp eller ner sin arbetsstyrka. Speciellt vanligt är konsultarbete inom IT/tech där en viss spetskunskap behövs under en del av projektet. Många som är frilans och tar tidsbegränsade uppdrag inom t.ex. programmering och utveckling är ofta eftertraktade på arbetsmarknaden och har inte svårt att ersätta ett avslutat uppdrag med nästa.

Läs om andra frilansare 

Så hur kommer man på tanken att börja frilansa? Och hur går man från tanke till handling? Två väldigt vanliga frågor som det nästan finns lika många svar på som det finns frilansare. Att ta klivet till frilans är kort för vissa, långt för andra och helt naturligt för en del. Vi har samlat en del av alla de historier som våra frilansare har kring hur just deras frilansliv tog vid. Dessa historier kallar vi för My Cool Story och går att läsa här på vår hemsida under forumet CC Insikt. Inspireras av andra, och tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring just ditt kommande arbetsliv som frilans.

Happy business couple sharing private information

Rekommenderade inlägg

Börja frilansa idag

Har du idén men vill inte starta eget företag? Låt oss hjälpa dig! Som egenanställd frilansare hos Cool Company slipper du krångel med administration, och kan fokusera på att göra det du är bra på.