Vanliga frågor om trygghet som egenanställd

Vanliga frågor om trygghet som egenanställd

Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring sjuklön, försäkring och arbetsmiljö. Du är alltid välkommen att vända dig direkt till oss om du inte hittar svar på dina frågor.

Vanliga frågor om sjuklön, försäkring och arbetsmiljö

Har jag rätt till sjuklön om jag är egenanställd?

Du kan få sjuklön under vissa förutsättningar och om du föranmält ditt uppdrag när du arbetar genom oss. Kontrollera alltid våra allmänna villkor och de bestämmelser som gäller under Avtal, villkor och policy. Glöm inte att sjukanmäla dig till oss om du blir krasslig, och inte bara till din kund. Följ anvisningarna i allmänna villkor, läs stycket om sjukersättning innan du anmäler uppdrag så du vet i förhand vad som krävs och så slipper du gå miste om sjukersättning.

Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar via Cool Company?

Du har rätt till ersättning från din a-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren. Det är ditt ansvar som egenanställd att kontakta din handläggare på din a-kassa för mer information, och läs mer om egenanställning och a-kassa här.

Kan jag få ett arbetsgivarintyg?

Ja, om du har arbetat genom oss och fått din faktura betald. För att få ett arbetsgivarintyg maila in till info@coolcompany.se.

Vilken försäkring täcks jag av?

Du omfattas alltid av vår olycksfallsförsäkring (TFO), grupplivsförsäkring (TGL) och ansvarsförsäkring.

Behöver jag själv tänka på min arbetsmiljö?

Vi vill att du ska kunna utföra dina uppdrag utan att råka ut för trubbel eller skada dig. Därför tar vi din arbetsmiljö på största allvar, det måste även du göra när du arbetar genom oss. Läs alltid vad som regleras om arbetsmiljö i våra allmänna villkor. I och med att vi inte är närvarande när du arbetar så är det av yttersta vikt att du har satt dig in i de föreskrifter som gäller för din bransch och kontrollerat villkoren. Du måste alltid anmäla bristfällig arbetsmiljö till oss i enlighet med rutin som du finner under arbetsmiljö på hemsidan. Vid osäkerhet avseende din situation på arbetet kontakta oss antingen via kundsupport eller på arbetsmiljo@coolcompany.se så utreder vi frågetecknen tillsammans.

Vanliga frågor om trygghet som egenanställd
Vanliga frågor om trygghet som egenanställd

Har du frågor kring Covid-19?

För dig som har frågor kring Covid-19 i samband med egenanställning har vi samlar information här. Vi uppdaterar regelbundet sidan när nya direktiv inkommer från regering eller myndighet. Har du ytterligare frågor eller funderingar kan du alltid vända dig till vår kundsupport.