Fakturera för din hobbyverksamhet

Att jobba med det man tycker är roligt är en dröm för många, ett sätt att börja göra det är genom att arbeta med sin hobby på sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. Men vad gäller egentligen för hobbyverksamhet och vad finns det för regler att förhålla sig till?

Vad räknas som en hobbyverksamhet?

Det är lätt att tro att en hobbyverksamhet är ett jobb som man också tycker är väldigt roligt, men det är ett riktigt begrepp och det finns regler att förhålla sig till.

Vad kännetecknar en hobbyverksamhet?

En hobbyverksamhet ska inte vara din huvudsakliga sysselsättning, utan något du gör på din fritid. Det är också något du gör på eget bevåg, det vill säga att du inte har fått det i uppdrag av någon annan. En hobbyverksamhet ska inte heller utföras i syfte att gå med vinst, då är det istället en näringsverksamhet. 

Regler vid hobbyverksamhet

Det är inte helt enkelt att veta om man bedriver en hobbyverksamhet eller näringsverksamhet. Tumregeln när det kommer till en hobbyverksamhet är att den saknar vinstsyfte och görs av eget intresse, på sidan av någon annan sysselsättning och inte på uppdrag av någon annan.

  • Om du tjänar pengar på din hobbyverksamhet behöver du skatta för den, du ska då betala egenavgifter för allt överskott.
  • Om din hobbyverksamhet går med förlust, eller underskott, behöver du inte deklarera för den. Däremot behöver du spara alla underlag för din hobbyverksamhet.
  • Om du under ett år inte får någon vinst från din hobbyverksamhet kan du spara det och kan dra det från överskott du får under de fem åren som följer. 
  • När det kommer till avdrag går det bara att göra på de utgifter som är direkt kopplade till din hobbyverksamhet och som är utförda under året.

Hur mycket får man tjäna på sin hobbyverksamhet utan att betala skatt?

Man betalar skatt för så gott som alla inkomster, även för hobbyverksamheter. Inkomsterna beskattas som inkomst av tjänst. Om du får överskott på din hobbyverksamhet behöver du betala egenavgifter för dem, och de beskattas. Däremot finns det ett undantag här. Du kanske ställer dig frågan: ”Hur mycket får man tjäna i en hobbyverksamhet utan att skatta?” Svaret är lite speciellt, om det är så att du säljer vilt växande bär, svampar eller kottar behöver du inte skatta för det, så länge försäljningen inte uppnår 12 500 kronor per år. För mer ingående information om detta, besök Skatteverket.

För hobbyverksamhet finns det även en gräns för när den behöver momsregistreras. Om hobbyverksamhetens omsättning kommer upp i 30 000 kronor behöver den momsregistreras och ansöka om en F-skattsedel.

För sin verksamhet behöver man betala egenavgifter för eventuellt överskott.

Du kan även läsa mer om vilka regler som istället gäller för sidoinkomst.

Är det en hobbyverksamhet eller en näringsverksamhet?

Var går gränserna mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet egentligen? När blir det en näringsverksamhet?

Det som främst skiljer en näringsverksamhet från en hobbyverksamhet är att näringsverksamheten har ett vinstsyfte, bedrivs självständigt och yrkesmässigt. Om det finns ett vinstsyfte med verksamheten eller inte behöver man bedöma på flera sätt. Exempelvis har man för en näringsverksamhet en affärsplan, utför marknadsföring för att nå kunder och gör inköp eller investeringar i verksamheten.

Starta hobbyverksamhet

För att komma igång med en hobbyverksamhet krävs inte speciellt mycket, eftersom det är just en hobby. Då en hobbyverksamhet inte ska drivas i syfte att tjäna pengar, inte ska vara din huvudsakliga sysselsättning eller utföras på uppdrag av någon annan behövs inte heller så mycket planering för att starta din hobbyverksamhet. Du behöver inte registrera din hobbyverksamhet, din hobby övergår till att bli en hobbyverksamhet när du gör din första försäljning.

Du behöver spara alla underlag kopplade till din hobby, exempelvis räkningar och kvitton för inköp, i sju år efter inkomståret. Detta är för att Skatteverket ska kunna kontrollera din deklaration. De måste kunna se att det faktiskt är en hobbyverksamhet och inte en näringsverksamhet, och att du skattar och gör avdrag på rätt sätt.

En del tar sin hobbyverksamhet vidare till att bli en näringsverksamhet när efterfrågan växer och möjligheter till att gå med vinst växer. Oavsett om just din hobbyverksamhet växer eller inte är det alltid bra att ha ordning och reda på dina underlag. Övergår din hobbyverksamhet till en näringsverksamhet underlättar det att du haft koll redan från början!

Deklarera din hobbyverksamhet

Om din hobbyverksamhet får överskott behöver du deklarera för den i din vanliga inkomstdeklaration. Sysslar du med fler än en hobbyverksamhet på sidan av ska du deklarera för dem var för sig. Enklast deklarerar du för din hobbyverksamhet på Skatteverkets hemsida genom en blankett.

Om din hobbyverksamhet gått med förlust och gjort underskott under året behöver du inte deklarera för den. Däremot behöver du ändå spara underlagen för din verksamhet trots att du går med förlust.

Frilansa med din hobby

Är du redo för att börja bedriva din hobbyverksamhet vid sidan av? Eller tjänar du så mycket att det inte längre är en hobbyverksamhet?

För att göra det ännu enklare, smidigare och roligare kan du låta Cool Company sköta administrationen. Vi betalar in alla skatter, avgifter och ser till att du är försäkrad. Du kan tryggt slappna av och fokusera på det du gör bäst. Läs mer om hur det fungerar med oss och kom igång!