Vad är en bisyssla – regler, skatt och exempel

En bisyssla avser en extra syssla eller verksamhet som en person bedriver samtidigt som sitt huvudarbete till exempel sin heltidsanställning. Här går vi igenom vad en bisyssla är, vilka regler som styr, skatteaspekter samt exempel som belyser olika scenarier som involverar bisysslor.

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är en sekundär syssla som en individ engagerar sig i utöver sitt primära arbete, men som inte räknas till privatlivet. Det kan inkludera diverse aktiviteter som att driva eget företag, konsultarbete, eller anställning hos en annan arbetsgivare. En del har en bisyssla av ekonomiska skäl, andra har en passion som man vill arbeta med vid sidan av och en tredje vill utveckla en ny kompetens. Gemensamt är att det inte är den huvudsakliga sysselsättningen och det är inte privatlivet.  

Vad räknas som bisyssla? 

En bisyssla är precis som det låter, alltså något som inte är din huvudsakliga rent arbetsmässigt. Om du har en heltidsanställning och på fritiden tar korta uppdrag som illustratör är illustratör din bisyssla. Bisyssla ska dock inte blandas ihop med aktiviteter som hör privatlivet till. Att du spelar golf med dina vänner på fritiden räknas inte som en bisyssla. 

Rent generellt är en bisyssla sådant du är verksam inom vid sidan av din anställning vilket kan vara till exempel en annan anställning, frilansjobb, styrelseuppdrag, ett eget företag eller engagemang i ideell verksamhet. Det kan helt enkelt vara många olika typer av jobb eller engagemang. Om du idag är anställd på ett företag och funderar på att frilansa som privatperson vid sidan av, kommer det räknas som en bisyssla och då bör du ta en kik på regler för bisyssla så att allt går rätt och riktigt till. Regler för bisyssla

Reglerna som reglerar bisysslor kan variera beroende på anställningsstatus och arbetsplats. Här är viktiga aspekter att beakta:

Anmälan till arbetsgivare:

Vissa arbetsgivare kräver att anställda anmäler sina bisysslor för godkännande. Detta är särskilt vanligt inom den offentliga sektorn och på arbetsplatser där det finns potential för intressekonflikter, alltså att din bisyssla konkurrerar med din arbetsplats. 

Konkurrerande verksamhet:

Att delta i en bisyssla som konkurrerar med din huvudarbetsgivare kan vara olagligt eller anses opassande. Det är rekommenderat att prata med din arbetsgivare, läsa noga i arbetsgivaravtal eller ta hjälp av juridisk expertis vid osäkerhet.

Förtroendeskadlig bisyssla:

Om din bisyssla påverkar ditt huvudarbete negativt kan den klassas som förtroendeskadlig. Det skulle exempelvis kunna uppstå om du spenderar din arbetstid på din bisyssla eller liknande. Skulle en sådan situation uppstå kan det resultera i att din arbetsgivare vidtar åtgärder eller i värsta fall att du sägs upp från ditt jobb.

Skatt på bisyssla

Beroende på din totala inkomst och omständigheterna kring din bisyssla, kan du vara skyldig att betala skatt på dina inkomster från din bisyssla. En privatperson som t.ex. säljer hemgjorda produkter på en marknad måste deklarera sina intäkter och kan vara skyldig att betala skatt på dem. Men är du osäker är det viktigt att läsa på hos t.ex. Skatteverket så att allt blir rätt och riktigt. 


Frilansa som bisyssla

Många av de som väljer att fakturera utan företag med oss på Cool Company börjar med att ta ett uppdrag som en bisyssla vid sidan av sitt ordinarie jobb. Det kan vara ett bra sätt att doppa tån i frilansvattnet i stället för att avsluta sitt jobb och helt kasta sig ut på direkten. För den som märker att frilansverksamheten tar fart och livet som frilansare passar in i den övergripande livsstilen kan sakta men säkert övergå helt till frilansare.