Att marknadsföra sig

En viktig del i att vara egenanställd eller egenföretagare är att marknadsföra sig själv och sitt företag. Men hur börjar man och vilket är det bästa sättet att marknadsföra sig på? Vi går igenom tips på vägen till en lyckad marknadsföring.

Marknadsföra sig 

Marknadsföring är en del av att etablera sitt företag, växa och nå ut. Som egenanställd eller egenföretagare är man själv ansvarig för att verksamheten går runt. Genom sin marknadsföring når man ut till potentiella nya kunder eller uppdragsgivare, sen gäller det att stänga affären och därefter behålla kunderna. Vi ger exempel på några sätt att börja marknadsföra sig själv och hur man kan tänka för att skilja sig från konkurrenter.

Varför ska man marknadsföra sitt företag?

Marknadsföring och branding placerar företaget på marknaden och bidrar till att differentiera sig från konkurrenter. Med många liknande företag i samma bransch gäller det att sticka ut och kunna berätta varför kunden ska välja just ditt företag. Man brukar säga att det som kännetecknar ett framgångsrikt varumärke är att det är unikt och erbjuder kunden någon form av värde. För att just ditt företags varumärke ska bli framgångsrikt gäller det att analysera både ditt företag och din omgivning, såsom målgruppen, konkurrenter och vad som händer på marknaden. Det är en god idé att börja marknadsföra sig själv och sitt arbete. Kom igång direkt och se till att få till det där första intrycket också!

Hur börjar man marknadsföra sitt företag?

Till att börja med gäller det som sagt att analysera sin verksamhet och marknaden. För att marknadsföra sig på bästa sätt behöver man veta var verksamheten skiljer sig från konkurrenterna, vad som gör det till det bästa alternativet för kunden.

Ett sätt att börja är att göra en SWOT-analys. SWOT står för strenghts, weaknesses, opportunities och threats. Reflektera över vilka som är ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Identifiera dessa och analysera vad du kan göra med det du fått fram. Är styrkorna något konkurrenterna saknar? De kan då med fördel lyftas fram i din marknadsföring och branding. Dina svagheter och hot är givetvis också bra att känna till och anpassa dig till dem eller åtgärda dem om möjligt.

Sätt upp mål

Rom byggdes inte på en dag och det gör inte ett företag heller. En bra marknadsföring har en plan och arbetas med kontinuerligt, även om förändringar såklart sker längs vägen. Trots att man har goda idéer om hur man vill marknadsföra sig och vad man vill uppnå med sin marknadsföring kan inte allt ske på en gång. Sätt upp mål, både långsiktiga och kortsiktiga och arbeta med dem. Dessutom är det ingen dum idé att ha en plan eller kalender, för att se till att fortsätta arbeta med marknadsföring, branding och varumärkesbyggande kontinuerligt.

Frilansa med Cool Company

Hur marknadsför man sitt företag på bästa sätt? 

För att veta hur man ska marknadsföra sig på bästa sätt gäller det att ha koll på sin målgrupp. Man behöver reda ut vilka man i första hand vill ska nås. Det är också viktigt att ha koll på sina konkurrenter och hur marknaden ser ut. Här är det bra att ha gjort en SWOT-analys och hittat var företaget sticker ut. Det är inte alltid man har den lyxen att man har en tydlig och bra USP (unique selling point) som konkurrenterna saknar, men det finns alltid något man kan lyfta fram som unikt, och som kunden behöver.

Det är dessutom viktigt att du porträtterar dig själv på sådant sätt som du vill att dina kunder ska se dig. Vissa använder sig av humor eller igenkänning medan andra vill uppfattas som auktoritära. Även här kan din SWOT-analys vara till god hjälp. Om en stor konkurrent till dig använder sig av en auktoritär varumärkesidentitet kan det vara en god idé att ta en annan roll på marknaden, till exempel lättillgänglig och öppen eller humoristisk. Hitta luckan på marknaden och ta din plats. Arbeta sedan med att bygga den bilden av dig och företaget.

Sociala medier ett bra sätt att börja marknadsföra sig på, läs gärna våra sex tips om att nå ut till rätt målgrupp i sociala medier.

Var tydlig

Det gäller att vara tydlig med vad företaget erbjuder och varför det bör vara kundens första val. Uppge tydligt vad företaget erbjuder utan att skriva en för lång text som gör att mottagaren tappar intresse eller inte förstår. Bilder eller videos hjälper också till för att skapa ännu bättre innehåll. Det finns några viktiga frågeställningar man kan använda sig av när man marknadsför sitt företag, “vem, vad, varför, hur?”. Det är sådant som målgruppen snabbt behöver få reda på för att kunna besluta sig om de behöver tjänsten.

Vem? – Till vem riktar sig tjänsten?
Vad? – vad är det för tjänst och hur fungerar den?
Varför? – varför behövs tjänsten?
Hur? – hur gör man för att använda/ta kontakt/komma igång med tjänsten?

Man brukar också ta fram en visuell identitet som man använder sig av genomgående i marknadsföringen. Det kan vara vissa färger, element, symboler eller loggor som ska förknippas med dig och ditt företag vilken hjälper kunden att känna igen företaget.

 Visa upp referenser

För att visa på vad företaget åstadkommer och skapa trovärdighet kan man använda sig av referenser när man marknadsför företag. Det kan vara en portfolio, recensioner från tidigare kunder eller samarbetspartners eller case. Genom att använda sig av referenser från tidigare utförda uppdrag stärks din trovärdighet och tröskeln för framtida kunder sänks ofta när de ser att andra är nöjda och att man får det som utlovas.

Skapa engagemang

Kartlägg vilka sammanhang, event, grupper eller plattformar du kan delta och synas i. Ett sätt att bredda sin marknadsföring till en ny publik är att samarbeta med ett annat företag eller privatperson. Tänk på att samarbetet ska vara lönsamt för båda parter.

Även om all marknadsföring inte leder till nya kunder för morgondagen, kan den ses som en långsiktig investering. Synligheten bygger upp ditt företag och du sår frön inför framtidens skörd.

Glöm inte att hålla koll på lagarna

Marknadsföring är precis som det mesta reglerat av lagar. Generellt handlar det om att inte vilseleda någon och att vara tydlig och öppen när man t.ex. har en kampanj, reklam, samarbete eller tävling. Läs mer om exakt vilka regler som gäller hos Konsumentverket.