Hur vi räknat

För Cool Company är det en självklarhet att vara transparenta med hur vi har räknat och vilka källor vi använt. Nedan följer mer information om hur vi har räknat. Det är lätt att tro att det endast är själva löneutbetalningen som står för den största administrationstiden, men så är det oftast inte. Istället sker mycket av tidsåtgången i den omkringliggande administration, det vill säga kontrollera löneuppgifter, skicka ut lönespecifikationer, deklarera skatt och sociala avgifter,uppdatera pensioner och betala ut pensioner, bokföra löner, se till att rätt skattbetalas vid rätt tidpunkt och att utlägg både bokförs och hanteras.

 

Tidsuppskattning

Genomsnittlig administrationstid baserat på nedanstående arbetsuppgifter där en heltidstjänst motsvarar cirka 160 anställda med tjänstepension. Vi har även antagit att större organisationer har en vissa stordriftsfördelar via förenklade processer och rutiner.
  • Kontrollera löneuppgifter
  • Skicka ut lönespecifikationer
  • Utbetalning från bank
  • Deklarera skatt och sociala avgifter
  • Uppdatera pensioner samt betala pensioner
  • Bokföra löner
  • Betala skatt och sociala avgifter
  • Kontrollera, bokföra och betala utlägg
  • Hantera löpande frågor gällande utbetalningar, deklarationer och skattejämkning.

Uppskattning genomsnittlig lön

Vi har använts SCB lönestatistik för personal som hanterar löner och kontrolluppgifter samt kundtjänstpersonal. För att räkna ut den totala uppskattade kostnaden för personal inklusive försäkringar så har vi använt oss av verksamt.se e-tjänst. Den totala uppskattade kostnaden har sedan dividerats med 1980 timmar per år för att få ut en uppskattad kostnad per timme. Samtliga anställda har antagits vara födda år 1975.

* I detta belopp ingår den totala kostnaden för att ha en anställd och inkluderar därför semesterlön, arbetsgivaravgifter och försäkringskostnad. E-tjänstverktyg via verksamt.se har använts vid beräkningen. 

 

 

Uppskattning genomsnittlig lön
Genomsnittlig administratörslön SEK 635,304 * 37,000 / mån
Genomsnittlig supportlön SEK 465,890 * 27,500 / mån

 

Tidsuppskattning
Minuter för lönebetalning < 40 60 min
Minuter för lönebetalning > 40 55 min
Minuter för pensionsadministration < 40 15 min
Minuter för pensionsadministration > 40 12.5 min