Unga prioriterar bra kollegor och kul arbetsuppgifter högre än bra lön

Den generella synen på arbetslivet bland svenskarna skiljer sig från de yngres perspektiv. Unga mellan 18–29 år prioriterar trevliga kollegor, vill byta jobb efter 2–5 år och nästan var tredje ung vill hellre vara sin egen chef än ta en anställning.

En ny sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Cool Company visar att hög lön inte ligger överst på svenskarnas prioriteringslista när man söker nytt jobb eller uppdrag. Generellt bland svenskar anser man att stimulerande och roliga arbetsuppgifter är viktigast.

Bland unga, i åldrarna 18–29 år, prioriterar man generellt trevliga kollegor och stimulerande arbetsuppgifter högre än en bra lön. 11 procent av de unga uppger även att en bra policy inom hållbarhet och jämställdhet är prioriterat när de söker ett nytt uppdrag eller jobb.

Frilans genom egenanställning ökar bland unga
I gruppen 18–29 år uppger hela 27 procent att de inte ser anställd som sin framtida arbetsform. De tittar snarare åt att vara sin egen chef, som t.ex. egenanställd eller egenföretagare. Bara mellan 2017 och 2020 ökade antal unga frilansare genom egenanställning med 35 procent .  

Bland de unga som idag frilansar har yrken inom marknadsföring varit mest populärt under år 2020, tätt följt av design och fotografi.

– Dagens unga tillhör en nytänkande och kreativ generation. De vill skapa, ha variation i både livet och arbetslivet, och gärna arbeta efter sina egna villkor och preferenser. Frilanslivet är som klippt och skuret för dem, säger Matilda Konkell, kommunikationsansvarig på Cool Company. 

Unga vill skifta arbetsplats efter 2–5 år
I samma åldersgrupp, 18–29 år, uppger även majoriteten (39%) att de anser att man inte bör stanna längre på en och samma arbetsplats än 2-5 år. Bland andra åldersgrupper syns tydliga skillnader. I åldersgruppen 30–49 år säger majoriteten (35%) att 5-10 år snarare är lagom, och bland de i åldrarna 50-65 år anser var fjärde (25%) att man bör stanna på en och samma arbetsplats längre än 10 år. 

– Det är intressant att den här yngre gruppen har ett så annorlunda synsätt och preferens än äldre generationer. Törsten efter nytt verkar ha fått ta en större roll och man siktar inte längre mot en guldklocka efter lång och trogen tjänst som förr, säger Matilda Konkell. 

Topplista – detta prioriterar svenskarna när de söker nytt jobb/uppdrag

 1. Roliga/stimulerande arbetsuppgifter
 2. Bra lön
 3. Bra/trevliga kollegor
 4. Flexibla arbetstider
 5. Att arbetsplatsen har ett bra geografiskt läge
 6. Att man tycker om produkten/tjänsten företaget jobbar med
 7. Flexibilitet att få jobba hemifrån
 8. Tjänstepension
 9. Bra antal semesterdagar
 10. Bra policys inom hållbarhet och jämställdhet
 11. Bra förmåner

Topplista – detta prioriterar unga, 18–29 år, när de söker nytt jobb/uppdrag

 1. Bra/trevliga kollegor
 2. Roliga/stimulerande arbetsuppgifter
 3. Bra lön
 4. Att arbetsplatsen har ett bra geografiskt läge
 5. Att man tycker om produkten/tjänsten företaget jobbar med
 6. Flexibla arbetstider
 7. Flexibilitet att få jobba hemifrån
 8. Bra policys inom hållbarhet och jämställdhet
 9. Tjänstepension
 10. Bra förmåner

Topplista – populäraste frilansbranscher bland unga år 2020*

 1. Marknadsföring
 2. Design
 3. Fotograf
 4. Modell
 5. DJ

* Branscher som flest unga i åldrarna 18–29 år fakturerar inom genom Cool Company 

Rekommenderade inlägg