Hitta den bästa frilansaren för ditt uppdrag!

Stärk din personalpool med frilansare – varför och hur?

Fördelarna med att ta in en frilansare som löser problem eller stöttar arbetet är många. Oavsett om det är ett kort uppdrag på bara några dagar eller ett längre projekt som sträcker sig över månader, vill man hitta den bästa kandidaten så snabbt som möjligt.

Anna Lindqvist har länge jobbat med rekrytering och företagslösningar. Varje dag är hon i kontakt med företag som arbetar med frilansare och har full koll på vad både frilansarna och företagen efterfrågar.

Men hur lyckas man locka till sig de bästa och mest kvalificerade kandidaterna, och spara både tid och energi på vägen? Hur skriver man en annons som både är attraktiv och som leder till den bästa matchningen?

– Det viktigaste av allt är att vara så tydlig som möjligt, med både vad uppdraget eller arbetet går ut på och vilka förväntningar som finns på frilansaren. Tydlighet bör vara nyckelordet under varje steg i processen, säger Anna Lindqvist. 

När det gäller att matcha ihop frilansare med uppdrag behöver det oftast gå fort. Både företag och frilansare vill vara så effektiva som möjligt, och frilansare är beroende av sina uppdrag för att få lön. Att man är tydlig, flexibel och snabb på att svara minskar risken för att den perfekta kandidaten hoppar på något annat uppdrag under processen.

Anna fortsätter med att beskriva det hon kallar för de gyllene frågorna som frilansare vill ha svar på när de söker ett uppdrag:

A startup business office employee standing at his desk smiling.

1. Är jag kvalificerad för uppdraget?
Det kan låta självklart, men det är många som missar att beskriva uppdraget ordentligt eller lindar in orden så det blir svårt att avgöra om man som frilansare är kvalificerad att söka. Att vara så tydlig som möjligt minskar antalet onödiga ansökningar från personer som helt enkelt inte är kvalificerade för arbetet. Skriv ut de krav ni har. Det kan handla om olika program eller verktyg som är viktiga att kunna eller tidigare erfarenhet som behövs. Självklart kan kandidater som inte är kvalificerade ändå välja att ansöka, men den kvoten minskas rejält.

2. Vad får jag för ersättning för uppdraget?
Pengar – något inte alla är bekväma att prata om, men det är viktigt för frilansare att veta vad de kan förväntas få betalt. Till skillnad från en rekryteringsprocess för en anställning går vägen till ett frilansuppdrag ofta fort och diskussionen kring ersättningen kommer i ett tidigare skede. Det bästa är om de vet vad ersättningen är redan innan de ansöker till uppdraget. Dessutom – fundera på vilken erfarenhet som krävs. En junior person är billigare, men kan också behöva mer stöttning i arbetet eller längre tid för samma arbete. Väg för- och nackdelarna med erfarenheten hos frilansaren.

3. När pågår uppdraget och vilka ramar gäller?
En del frilansare arbetar med flera uppdrag samtidigt och vill kunna planera sina dagar och sin arbetsbelastning. Skriv tydligt ut vilken period som gäller och hur stor omfattning det är. Är ni flexibla med tiderna? Jättebra, det underlättar för att kunna hitta den mest kvalificerade kandidaten, men var tydlig med det.

Distant education. Middle aged teacher giving online lesson via internet at home, social distance during quarantine, self-isolation, hybrid learning

4. Var utförs uppdraget?
Här gäller samma princip, frilansare vill kunna planera och veta om uppdraget går ihop med deras liv och schema. Skriv ut var företaget eller arbetsplatsen ligger, om arbetet är på distans, valfritt eller på plats. Det är större chans att fler kvalificerade kandidater ansöker om uppdraget går att utföra på distans. Det är oftast få personer som vill flytta på sig geografiskt för snabba och korta uppdrag. Se över om uppdraget verkligen behöver utföras på plats eller om det fungerar lika bra på distans.

5. Vad är det för företag?
Även om arbetsplatsen, kollegorna och företagskulturen ofta inte är lika viktiga när man har ett kort uppdrag som för en långvarigt anställd är det bra att ha med en beskrivning om företaget. Uppdraget kan vara mer attraktivt att ansöka om företaget arbetar med något som de bryr sig om eller som de har erfarenhet att arbeta med sedan tidigare.

Lyckas man svara på dessa frågor har man en bra annons och goda förutsättningar för en snabb, smidig och bra matchning med rätt frilansare.

– Det är trots allt inte kvantiteten som spelar roll när man söker efter en frilansare, utan att kvaliteten och leveransen blir så bra som möjligt, säger Anna. Att ha många ansökningar på ett uppdrag spelar ingen roll om bara få är kvalificerade för arbetet.

Rekommenderade inlägg