Arbetsmiljö- Marknadsföring/Försäljning

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Ljud och akustik

Ljus och belysning

Luft och ventilation

Städning

Temperatur och klimat

Ergonomi

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med kravställning i föreskriften ska skickas till Cool Company innan uppdrag påbörjas om risker kan identifieras på arbetsstället.

Första hjälpen och krisstöd

Första hjälpen måste alltid finnas på arbetsstället samt utrymningsplan om arbetsstället är inomhus.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Arbetsorganisation

Arbetsskador och tillbud

Belysning

Bildskärmsarbete

Första hjälpen

Luft och temperatur

Personalutrymme

Reception

Rutiner och instruktioner – Allmänna

Samordningsansvar fast driftställe

Ventilation

Sexuella trakasserier