Arbetsmiljö- Kultur

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Arbete vid bildskärm

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Ljud och akustik

Ljus och belysning

Luft och ventilation

Städning

Temperatur och klimat

Ergonomi

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med kravställning i föreskriften ska skickas till Cool Company innan uppdrag påbörjas om risker kan identifieras på arbetsstället.

Första hjälpen och krisstöd

Första hjälpen måste alltid finnas på arbetsstället samt utrymningsplan om arbetsstället är inomhus.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Fysisk Arbetsmiljö – Ateljeer

Fysisk Arbetsmiljö – Dansare

Fysisk Arbetsmiljö – Musiker

Fysisk Arbetsmiljö – Sångare

Fysisk Arbetsmiljö – Teatertekniker

Fysisk Arbetsmiljö – Verkstäder

Mellanchefens arbetsmiljö

Scenkonst – Självskattad funktionsbegränsning på grund av smärta

Sexuella trakasserier