Arbetsmiljö – Kultur

Samtlig arbetsmiljödokumentation – Du förbinder dig att läsa våra föreskrifter

Arbete vid bildskärm

Ljus och belysning

Ljud och akustik

Luft och ventilation

Temperatur och klimat

Ergonomi

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation i enlighet med krav i föreskriften av byggarbetsplatsen ska skickas in till CC.

Första hjälpen och krisstöd

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och
krisstöd.

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent

Arbetsorganisation

Arbetsmiljö inom kultur och media

Personalutrymmen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Sexuella trakasserier