Sjuklön – så funkar det

Vi alla kan drabbas av sjukdom, och då är det bra att ha koll på hur det funkar som egenanställd. Här summerar vi de viktigaste punkterna för att få ut sjuklön om du blir sjuk.

Om du blir sjuk som frilansare

Om du blir sjuk under ditt uppdrag behöver du sjukanmäla dig till oss på Cool Company samma dag som du blir sjuk. Det gör du genom att mejla till sjukanmalan@coolcompany.com Du behöver även meddela oss så snart du vet när arbetet beräknas kunna återupptas.

Som frilansare genom Cool Company har du rätt till sjukersättning från första dagen av din anställning, dvs från den dagen ditt föranmälda uppdrag startar, om uppdragsperioden är minst en månad lång. Du kan även få sjukersättning vid kortare uppdrag om du varit anställd, dvs haft ett föranmält uppdrag, i minst 14 arbetsdagar.

Sjukintyg vid längre sjukdom

Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du kunna visa upp läkarintyg från och med den åttonde sjukdomsdagen för att ha rätt till sjuklön. Läkarintyget ska dels kunna styrka din sjukdom och att den påverkar din förmåga att utföra ditt uppdrag, samt sjukdomsperiodens längd.

Läkarintyg kan skickas med post till vår adress:

Cool Company Skandinavien AB
Tegnérgatan 2C
113 58 Stockholm

Ett läkarintyg utfärdas av läkare eller tandläkare beroende på vad som orsakat sin sjukdom. det går alltså inte att få ett läkarintyg från en sjuksköterska, fysioterapeut eller liknande.

Frågor och svar om sjuklön och sjukintyg

För att få ett sjukintyg behöver du träffa en läkare som efter sin undersökning och bedömning skriver ut ett sjukintyg som styrker att du är sjuk. När läkaren skrivit ut ett sjukintyg hittar du oftast det på 1177 Vårdguidens tjänst under Mina intyg.

För att få sjuklön när du är sjuk behöver en läkare intyga att du är för sjuk för att gå till jobbet. Varken du eller din arbetsgivare kan avgöra det. 

Vanligaste sättet att få träffa en läkare är genom en vårdcentral. På 1177 Vårdguiden finns sammanställningar över alla vårdgivare i Sverige och oftast kontaktuppgifter för att boka tid.  

Är det till exempel tandvärk du har problem med bör du i stället vända dig till en tandläkare, vilken också kan skriva ut sjukintyg.


Kan ni sammanfatta processen, hur var den nu igen?

  1. Du meddelar oss på Cool Company över mejl om du blir sjuk under din uppdragsperiod
  2. Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du ett sjukintyg från åttonde sjukdagen
  3. Vi hanterar ärendet och betalar ut sjuklön om alla villkor är uppfyllda