Frågor och svar om avdrag

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring avdrag för utlägg. Skulle du ha andra frågor kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig.

Frågor och svar om hur inköp och avdrag fungerar

Du har rätt att göra avdrag för utlägg du haft i ditt uppdrag om de är direkt kopplade till den tjänst du utför. Det man kan få avdrag för är resor, boende, hyra av lokal och varor samt förbrukningsmaterial. Med förbrukningsmaterial menas sådant som används och förbrukas i det enskilda uppdraget. Du måste alltid uppvisa kvitto, i digital eller fysisk form för att kunna då ditt utlägg godkänt.

För att du ska få tillbaka hela summan behöver du även fakturera din uppdragsgivare för dina utlägg. OBS! För utlägg över 4 000 kronor inklusive moms måste Cool Company Skandinavien AB stå som mottagare på kvittot.

Cool Company är den momsredovisningsskyldiga parten och du tillgodogörs motsvarande belopp förutsatt att du har en faktura att dra beloppet emot. Kvittona skickas till oss digitalt genom inscanning eller elektroniskt kvitto, alternativt som original med vanlig post.

Du kan göra ROT- och RUT-avdrag om din kund är en privatperson. För ROT måste dessutom kunden vara ägare eller delägare i fastigheten eller bostadsrätten där du ska genomföra uppdraget. I vår tjänst är det enkelt att hantera både ROT och RUT. När du fyller i fakturaunderlaget, välj ROT/RUT-val.

Vid RUT-avdrag, fyll i din kunds personnummer. Vid ROT-avdrag fyll i fastighetsbeteckning, och vid bostadsrätt bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer. Resten sköts automatiskt.

Du kan inte göra avdrag för inköp du gjort innan du börjat jobba genom Cool Company. En god vana är att skicka in kvittona som du har i samband med uppdraget tillsammans med fakturaunderlaget. Som regel får utläggen inte vara äldre än 30 dagar. Gör du inköp i Cool Companys namn måste du betala kontant med egna pengar vid inköpstillfället.

Investeringar som du gör när du arbetar genom Cool Company blir per automatik vår egendom trots att du betalat dem med dina egna pengar. Av det skälet är det bättre att du yrkar på avdrag för dina inköp av den här karaktären i din självdeklaration.

frilansare jobbar vid dator

Frågor och svar om avdrag för milersättning, traktamente och friskvård

Som egenanställd hos Cool Company kan du tillgodose dig den skattefria milersättningen på 25 kr/mil vid körning med privat bil. För att du ska få ut 100 procent av ersättningen måste du även debitera din kund motsvarande belopp.

För att registrera och få godkänd milersättning kräver Skatteverket att man skriver in sträcka för sträcka. Du kan alltså inte slå ihop mer än en resa tur-och-retur. För att du ska kunna få milersättning måste du ha använt din egen bil.

Traktamente är ett ”skattebefriat” schablonbelopp som varierar beroende på vilket land som avses. Det gäller heldag- och halvdagstraktamente. När du fakturerar genom oss har du rätt till traktamente om du tillbringat minst en natt mer än 50 kilometer från din bostad. Traktamentet brukar inte läggas på priset till din kund. Det avser att täcka de ökade kostnader du får i samband med att du inte är hemma.

Kontakta oss om du har frågor om traktamente så hjälper vi dig igenom processen. Läs mer på skatteverket.se.

Du kan få göra avdrag för upp till 300 kronor inklusive moms per månad, det vill säga maximalt 3600 kronor inklusive moms per år för friskvård (friskvårdutlägg, friskvårdsavdrag). För att få friskvårdsbidrag måste du uppvisa originalkvitton, digitala kvitton eller inscannade/fotograferade kopior och lämna in dem till Cool Company varje månad. Retroaktivt friskvårdsbidrag går endast att få en (1) månad bakåt. Därför är det viktigt att du löpande skickar in kvitton enligt ovan direktiv månadsvis till oss.

Det finns många typer av friskvård och allt kan inte godkännas som friskvård. Vänd dig därför alltid till Cool Companys kundsupport först för att försäkra dig om att du väljer en form som ger dig rätt till att nyttja friskvårdsavdraget. Friskvårdsavdraget hanteras på samma sätt som utlägg i webbtjänsten.


Vill du veta mer? 

Har du fortfarande funderingar eller vill veta mer? Vi har samlat massor med frågor och svar som du kan navigera mellan. Titta in vår FAQ-sida.