Frågor och svar om avdrag och utlägg

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om avdrag och utlägg som du kan göra som egenanställd frilansare.

Traktamente är ett ”skattebefriat” schablonbelopp som varierar efter vilket land som avses. Det gäller heldag, halvdag och/eller natt. När du fakturerar genom oss har du rätt till traktamente under vissa förutsättningar:

Du har rätt till traktamente om du tillbringat minst en natt mer än 50 kilometer från din bostad.

Traktamentet brukar inte läggas på priset till din kund. Det avser att täcka de ökade kostnader du får i samband med att du inte är hemma. Kontakta oss när fråga om traktamente så hjälper vi dig igenom processen. För närvarande gäller dagtraktamente i Sverige på 240 kronor, samt halvdag 120 kronor.

Skatteverket godkänner endast att man skriver in sträcka för sträcka. Du kan alltså inte slå ihop mer än en resa tur-och-retur.

För att du ska kunna få milersättning måste du också ha använt din egen bil.

– Kommer den skattefria milersättningen på 2:50 kr/mil vid körning med privat bil mig helt tillgodo?

– Ja, det gör den men för att du ska få ut 100 procent av bilersättningen måste du även debitera din kund motsvarande belopp.

ROT- och RUT-avdrag kan du bara göra om din kund är privatperson. För ROT gäller dessutom att kunden är (del-)ägare av fastigheten alternativt bostadsrätten där du ska genomföra uppdraget. Här kan du läsa mer om RUT- och ROT-avdrag!

I vår tjänst är det enkelt att hantera både ROT och RUT. När du fyller i fakturaunderlaget, välj ROT/RUT-val.

Vid RUT-avdrag, fyll i din kunds personnummer.

Vid ROT-avdrag fyll i fastighetsbeteckning, och vid bostadsrätt bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer.

Resten sköts automatiskt.

Du har rätt att göra avdrag för utlägg du haft i ditt uppdrag om de är direkt kopplade till den tjänst du utför.

Det man kan få avdrag för är resor, boende, hyra av lokal och varor samt förbrukningsmaterial. Med förbrukningsmaterial menas sådant som används och förbrukas i det enskilda uppdraget. Du måste alltid uppvisa kvitto, i digital eller fysisk form för att kunna få ditt utlägg godkänt.

För att du ska få tillbaka hela summan behöver du även fakturera din uppdragsgivare för dina utlägg.

OBS! För utlägg över 4 000 kronor inklusive moms måste Cool Company Skandinavien AB stå som mottagare på kvittot.

Du kan inte göra avdrag för inköp du gjort innan du börjat jobba genom Cool Company. En god vana är att skicka in kvittona som du har i samband med uppdraget tillsammans med fakturaunderlaget. Som regel får utläggen inte vara äldre än 30 dagar. Gör du inköp i Cool Companys namn måste du betala kontant med egna pengar vid inköpstillfället.

Cool Company är den momsredovisningsskyldiga parten och du tillgodogörs motsvarande belopp förutsatt att du har en faktura att dra beloppet emot. Kvittona skickas in i original till oss med vanlig post, om det inte är elektroniska kvitton som kan skickas i pdf-format med e-post.

Investeringar som du gör när du arbetar genom Cool Company blir per automatik vår egendom trots att du betalat dem med dina egna pengar. Av det skälet är det bättre att du yrkar på avdrag för dina inköp av den här karaktären i din självdeklaration.

Du kan få göra avdrag för upp till 300 kronor inklusive moms per månad, det vill säga maximalt 3600 kronor inklusive moms per år för friskvård (friskvårdutlägg, friskvårdsavdrag). För att få friskvårdsbidrag måste du uppvisa originalkvitton, digitala kvitton eller inscannade/fotograferade kopior och lämna in dem till Cool Company varje månad (retroaktivt friskvårdsbidrag går endast att få en (1) månad bakåt. Därför är det viktigt att du löpande skickar in kvitton enligt ovan direktiv månadsvis till oss.

Det finns många typer av friskvård och allt kan inte godkännas som friskvård. Vänd dig därför alltid till Cool Companys kundsupport först för att försäkra dig om att du väljer en form som ger dig rätt till att nyttja friskvårdsavdraget.

Friskvårdsavdraget hanteras på samma sätt som utlägg i webbtjänsten.

Vi ingår inte avtal med tredje part på det sättet. Är det relaterat till uppdraget kan du vissa fall få avdrag för kontantkort.

Rekommenderat för dig

Redo att fakturera utan företag?