Frågor och svar om avdrag och utlägg

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om avdrag och utlägg som du kan göra som egenanställd frilansare.

Traktamente är ett ”skattebefriat” schablonbelopp som varierar efter vilket land som avses. Det gäller heldag, halvdag och/eller natt. När du fakturerar genom oss har du rätt till traktamente under vissa förutsättningar:

Du har rätt till traktamente om du tillbringat minst en natt mer än 50 kilometer från din bostad.

Traktamentet brukar inte läggas på priset till din kund. Det avser att täcka de ökade kostnader du får i samband med att du inte är hemma. Kontakta oss när fråga om traktamente så hjälper vi dig igenom processen. För inkomståret 2024 gäller dagtraktamente i Sverige på 290 kronor, samt halvdag 145 kronor.

Skatteverket godkänner endast att man skriver in sträcka för sträcka. Du kan alltså inte slå ihop mer än en resa tur-och-retur.

För att du ska kunna få milersättning måste du också ha använt din egen bil.

– Kommer den skattefria milersättningen på 2:50 kr/mil vid körning med privat bil mig helt tillgodo?

– Ja, det gör den men för att du ska få ut 100 procent av bilersättningen måste du även debitera din kund motsvarande belopp.

ROT- och RUT-avdrag kan du bara göra om din kund är privatperson. För ROT gäller dessutom att kunden är (del-)ägare av fastigheten alternativt bostadsrätten där du ska genomföra uppdraget. Här kan du läsa mer om RUT- och ROT-avdrag!

I vår tjänst är det enkelt att hantera både ROT och RUT. När du fyller i fakturaunderlaget, välj ROT/RUT-val.

Vid RUT-avdrag, fyll i din kunds personnummer.

Vid ROT-avdrag fyll i fastighetsbeteckning, och vid bostadsrätt bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer.

Resten sköts automatiskt.

Du har rätt att göra avdrag för utlägg du haft i ditt uppdrag om de är direkt kopplade till den tjänst du utför.

Det man kan få avdrag för är resor, boende, hyra av lokal och varor samt förbrukningsmaterial. Med förbrukningsmaterial menas sådant som används och förbrukas i det enskilda uppdraget. Du måste alltid uppvisa kvitto, i digital eller fysisk form för att kunna få ditt utlägg godkänt.

För att du ska få tillbaka hela summan behöver du även fakturera din uppdragsgivare för dina utlägg.

OBS! För utlägg över 4 000 kronor inklusive moms måste Cool Company Skandinavien AB stå som mottagare på kvittot.

Du kan inte göra avdrag för inköp du gjort innan du börjat jobba genom Cool Company. En god vana är att skicka in kvittona som du har i samband med uppdraget tillsammans med fakturaunderlaget. Som regel får utläggen inte vara äldre än 30 dagar. Gör du inköp i Cool Companys namn måste du betala kontant med egna pengar vid inköpstillfället.

Cool Company är den momsredovisningsskyldiga parten och du tillgodogörs motsvarande belopp förutsatt att du har en faktura att dra beloppet emot. Kvittona skickas in i original till oss med vanlig post, om det inte är elektroniska kvitton som kan skickas i pdf-format med e-post.

Investeringar som du gör när du arbetar genom Cool Company blir per automatik vår egendom trots att du betalat dem med dina egna pengar. Av det skälet är det bättre att du yrkar på avdrag för dina inköp av den här karaktären i din självdeklaration.

Du kan få göra avdrag för upp till 3 600 kronor inklusive moms per år för friskvård (friskvårdutlägg, friskvårdsavdrag), förutsatt att du varit egenanställd via Cool Company under perioden. 

Allt du behöver är ett giltigt kvitto som du laddar upp under friskvård när du är inloggad på Cool Company. Friskvårdsbidraget kan utnyttjas till bland annat motionsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort. Läs mer om friskvårdsbidrag på www.skatteverket.se

Du hittar sidan om friskvård under ”förmåner och kampanjer” i din profil.

Vi ingår inte avtal med tredje part på det sättet. Är det relaterat till uppdraget kan du vissa fall få avdrag för kontantkort.

Guide: lägga till utlägg

 1. Öppna en ny eller existerande faktura
 2. Klicka på ”+ Lägg till utlägg”
 3. Klicka på ”+ Skapa ny”
 4. Fyll i nödvändig information.
 5. Markera utlägg som du önskar lägga till
 6. Klicka på ”Spara”
 7. Klicka på ”Lägg till på faktura”

Viktigt: Nu kommer du att fakturera kund för utlägg samt att din beskattningsbara inkomst minskar. Att både registrera ett utlägg samt fakturera kund för utlägg kommer att resultera i högst utbetald lön till dig.

Se räkneexempel här: https://coolcompany.com/se/resurser/ekonomi/avdrag-utlagg/rakneexempel/

 1. Öppna en ny eller existerande faktura
 2. Klicka på ”+ Lägg till utlägg”
 3. Klicka på ”+ Skapa ny”
 4. Fyll i nödvändig information.
 5. Markera utlägg som du önskar lägga till
 6. Klicka på ”Spara”

Viktigt: Nu kommer din kund inte att faktureras för utlägget. Däremot kommer din beskattningsbara inkomst att minska, vilket resulterar i en högre utbetald lön.

Illustration: Du önskar fakturera för 10,000 SEK och har kostnader kopplat till uppdraget om 1,000 SEK. Detta kommer resultera i att din beskattningsbara inkomst blir 9,000 SEK (dvs 10,000 minus 1,000 SEK i kostnader).

Se räkneexempel här: https://coolcompany.com/se/resurser/ekonomi/avdrag-utlagg/rakneexempel/


Rekommenderat för dig

Redo att fakturera utan företag?