Stark tillväxt hos Cool Companygruppen under första kvartalet

– Växer med 121 procent i Storbritannien jämfört med Q1 2020

Trots att Q1 2021 är präglad av pandemin, i jämförelse med Q1 2020, ökar Cool Company sin omsättning med 10 procent. Den största tillväxten har skett för Cool Company i UK, där de vuxit med 121 procent under Q1 2021.

Cool Company inleder året med rekordsiffror. Den stora ökningen i Storbritannien är främst driven av skatteförändringen IR35 som ritat om kartan för frilansare och egenanställda där.  Redan under Q1 har 50 procent av förra årets omsättning uppnåtts. Cool Companygruppen är verksamma i Sverige, Norge, UK och nu senast har de även etablerat sig i Finland och Danmark.

– Tillväxten i Storbritannien och i Sverige är i linje med vår expansionsplan som varit möjlig att genomföra, trots pandemin, tack vare hårt arbete från alla på företaget. Vi kommer fortsätta satsa på tillväxt och har bara tagit de första kliven än så länge, säger Jonny Simonsson, CFO på Cool Company.

De sektorerna med den största tillväxten* är vård (144 %), IT (21%) och lokalvård/RUT (15 %) Vilket man sett öka sedan covid-19 började påverka både samhället och arbetsmarknaden. IT-branschen har generellt varit en bransch som stått sig stark i jämförelse med många andra branscher under 2020 och början på 2021.

I Cool Companys data kan man även se tydliga tendenser på att mångas omställningen till enbart digitalt kontor har gjort att egenanställning vuxit på fler platser än storstäderna. Stockholms län är det län i Sverige där flest frilansare bor, baserat på antal frilansare per län sett till befolkningsmängd. Men en av pandemieffekterna i egenanställningsbranschen är att mindre län ökar kraftigt. De län med störst frilanstillväxt i Sverige* är Blekinge län (115 %), Kalmar län (64%) och Jämtlands län (58 %).

*Enligt data och faktureringsstatistik hämtad från Cool Company

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:

Matilda Backelle, kommunikationsansvarig Cool Company
Matilda.backelle@coolcompany.se eller 070-924 87 44

Rekommenderade inlägg