My Cool Story: Amanda Espinoza

Berätta, vad är din roll i frilansvärlden?
Jag jobbar som sångpedagog

Hur hamnade du där?
Sång och musik har alltid varit en stor del i mitt liv.

Vad skulle du säga är det som tilltalar dig mest med frilansandet?
Jag kan skapa mina egna arbetstider! Det är jag som är den ledande rollen i mitt liv, jag har möjligheten att förändra det jag själv vill förändra och behålla det jag vill behålla.

Vad upplever du är mest utmanande med frilansande?
Att göra reklam, nå ut till folk. Det krävs en hel del jobb.

Om vi blickar framåt 10 år, var i frilansvärlden är du då?
Då kommer jag helt och hållet kunna livnära mig genom frilansvärlden. Jag har byggt upp ett varumärke som kommer kunna bestå.

Varför har just du valt att fakturera utan företag istället för att starta företag?
Jag studerar och har inte någon möjlighet att sätta mig in i hur jag startar eget företag. Så att detta alternativet är helt super för mig!

Har du något tips till andra som funderar på att frilansa?
Prova dig fram vad som fungerar bäst för dig. Genom Cool Company har man möjligheten att prova sig fram utan att förlora något! Ha tydliga delmål för dig själv som är nerskrivna, skriv ett datum när det ska vara utfört. Då kommer du lättare se att du rörlig framåt. 

Rekommenderade inlägg