7 säkra sätt som ger dig bättre försäljning

För att nå framgång är det avgörande att träffa potentiella kunder, förstå vad de behöver och förklara hur du ska hjälpa dem. Här hittar du sju tips för att boosta din försäljning.

tjej sköter försäljning från iPad

Vad är försäljning?

Ja, vi börjar med en fråga som kan verka simpel, vad är försäljning? Hur säljer man? Svaret är mer komplext, försäljning handlar inte bara om själva säljmomentet när pengar utbyts mot vara eller tjänst, utan försäljning är bredare än så. Nyckeln till att bli en bra säljare handlar om att kunna attrahera, utveckla och lyckas ha kvar dina kunder, förutom själva säljandet. Det är grunderna till en lyckad och lönsam försäljning. Häng med för att tips till försäljning! 

en tjej håller ett möte för försäljning

Hur blir man en bra säljare?

Det är ingen enkel fråga att svara på. Ska man vara som dörrknackaren som inte slutar knacka förrän man öppnar dörren? Eller kanske vara den typ av säljare som snabbt knyter relationer och blir vän med potentiella kunder? Man brukar säga att en bra säljare kan sälja sand i Sahara. Det skulle kunna vara sant. Men vad som är mer intressant är vad den säljaren har för egenskaper och strategi för att lyckas genomföra affären, men även vem kunden är. Du behöver inte knacka dörr för att uppnå bra försäljning.

Som frilansare och konsult behöver du ha en viss känsla för sälj eftersom du i någon utsträckning säljer din tid och din kompetens när du ska skaffa dig ett uppdrag. En nyckel och förutsättning för att bli en bättre säljare är att du dels har god kunskap om vad du säljer, men även att du tycker om det du säljer. Är du t.ex. en grafisk designer kommer det ge dig ett bra försprång om du dessutom är genuint intresserad av grafisk design och tycker att det är roligt att arbeta med. I ett säljmöte skiner oftast sådant igenom, och inte nog med det – det smittar av sig. Men förutom att tycka om det man gör ska man såklart även vara bra på det och inge förtroende när man sitter i ett säljsamtal, speciellt när det är sin kompetens och expertis man säljer. Kunden blir trygg när du är trygg.

Slutligen vill vi även betona hur viktigt det är att snabbt försöka skapa sig en bra bild av vem man har framför sig, det vill säga vem det är man säljer till och vilken typ av person hen är.

Bli en bra säljare

Nu ska vi gå igenom några riktigt bra grundtips för dig som vill vässa din försäljningsteknik. 
För det är just i grunderna som en bra säljare hittar många av nycklarna.

1. I försäljning slår inget det personliga mötet

I försäljning ska du alltid sträva efter att träffa kunden ansikte mot ansikte. I säljsammanhang brukar man säga att ”100 samtal ger 10 möten som ger 1 avslut”. Det kan låta nedslående och stämmer förstås inte jämt, men poängen är att du måste vara aktiv för att nå ditt mål. För att få till ett fysiskt möte när du säljer behöver du många kontaktytor. Vare sig du använder sociala medier, ditt personliga nätverk eller ringer runt utifrån en adresslista, så kräver ett bra arbete med försäljning hög aktivitet. Allra bäst är förstås om du blir rekommenderad och kan börja samtalet med att säga att du fått kundens namn av xx som ni båda känner.

2. Fokusera på det du vill ha sagt

När du presenterar dig själv och vad du kan bidra med vid exempelvis ett säljmöte, är det viktigt att fokusera på vad du är bra på och hur du kan hjälpa till att lösa kundens problem. Berätta gärna om hur du lyckats med liknande uppdrag och hur nöjd uppdragsgivaren blev. Referenser är alltid bra att nämna för att stärka ditt erbjudande vid försäljningen.

3. Lyssna efter vad kunden behöver

Lika viktigt som att presentera dig själv när du säljer och vad du kan bidra med, är att fråga kunden vad hon eller han behöver. Vilka problem står företaget inför och hur ser deras närmaste framtid ut? Ju mer du får veta om kunden, desto lättare blir det att fokusera din införsäljning på just dessa områden.

4. En vass presentation säljer

Undvik långa Power Point-presentationer i en säljsituation. De är tråkiga att lyssna på och är ofta bara i vägen i samtalet mellan dig och kunden. Däremot kan det vara bra att ha några tydliga bilder att prata utifrån, så att du kan driva samtalet framåt till det som är ditt mål – avslutet. Tänk på att tid är en bristvara, så se till att hålla din presentation kort och var konkret. Överladda inte med en massa text som du sedan läser innantill – det du ska säga ska du kunna utantill.

5. Avsluta alltid med en överenskommelse

Ett säljmöte ska alltid avslutas med en konkret överenskommelse. Det kan vara att du mailar över presentationen och en offert, att ni ska ses igen (bestäm datum nu!), eller att du ringer nästa vecka för att ta diskussionen vidare.

6. Var framåt men inte efterhängsen

Alla undersökningar visar att bland det värsta privatpersoner vet är efterhängsna säljare. Det gäller till viss del också inom affärslivet. Visst ska man vara enträgen, men på rätt sätt. Är du rolig, trevlig, ödmjuk och lyhörd i kontakten med dina kunder så kommer de uppskatta att du ligger på. Du vill ju faktiskt lösa deras problem.

7. Tajming är allt vid försäljning!

Det gäller att erbjuda dina tjänster när kunden behöver dem. Många gånger är kunden inte ens medveten om behovet – då är det upp till dig som säljare att göra det tydligt. Att göra en bra behovsanalys är bland det viktigaste som finns för en säljare. Det betyder att du på ett lyhört sätt ska ställa rätt frågor så att du får kunden att berätta vilka problem hon eller han vill ha hjälp med. Är du skicklig så kan du i sittande möte lyckas få kunden att bestämma sig för köpa just dina tjänster!

Rekommenderade inlägg