Cool Company använder cookies för att du ska få bästa möjliga upplevelse och användarvänlighet när du besöker vår sajt. Om du fortsätter att surfa så förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies. Läs mer om vår användning av cookies och hur du som egenanställd kan tacka nej till dem nedan -

Ok, stängLäs mer

Har jag rätt till a-kassa om jag samarbetar med Cool Company?

A-kassa

Du har rätt till ersättning från din a-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren.

Det finns dock en osäkerhet hos a-kassans handläggare om hur reglerna ska tolkas. Ytterligare en försvårande faktor är att din a-kassa inte får lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Svårigheten för handläggarna beror på att lagen är konstruerad för en arbetsmarknad som har förändrats. Förenklat: Lagen är skriven från förutsättningen att människor arbetar på samma ställe år efter år samt att människor kan kontrolleras rent fysiskt.

Idag arbetar många med eget ansvar, a-kassorna har svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar. Enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring är det företrädesvis företagare som har eget ansvar. Företagare har endast i särskilda fall rätt till a-kassa.

Slutsats: För att vara kvalificerad för ersättning från a-kassan, ska du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll.

Egenanställningsföretagens Branschorganisation (EAB) där Cool Company ingår bemöter lagkravet genom så kallad föranmälan. En föranmälan görs enklast genom att du skapar ett Uppdrag i tjänsten som du skickar in till oss genom en enda knapptryckning. Du kan också skicka oss ett mail till fakturera@coolcompany.se.

Föranmälan (syn: subordination) är det mest grundläggande bedömningskriteriet.

Det är viktigt att du meddelar din handläggare på a-kassan att du initierar arbeten till ditt egenanställningsföretag. Vi kontrollerar arbetets förutsättningar, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. På så vis står du under egenanställningsföretagets kontroll. Ditt egenanställningsföretag har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

Andra bedömningskriterier

Här följer några kriterier som har betydelse för a-kassans bedömning om du är enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkringen anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare, och därmed har rätt till ersättning.

Lagen föreskriver att du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du:

– Enbart ställer din arbetskraft till förfogande

– Endast säljer/utför en typ av tjänst/arbete

– Ersätts för uppdraget efter den tid som gått, t ex per timme

– Inte har inregistrerad firma, bolag eller dylikt

– Vanligen saknar särskild lokal för verksamheten

– Är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Du har enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring rätt till en samlad bedömning.

Din a-kassa får inte lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. De är skyldiga att göra en samlad bedömning av faktiska omständigheter när de ska pröva om du är kvalificerad till ersättning från försäkringen.