مجوز کار در سوئد

Vårt erbjudande

قصد دارید به سوئد مهاجرت کنید؟ یا به‌دلایلی باید به سوئد بیایید و قصد دارید در اینجا زندگی و کار کنید؟ اگر به سوئد نقل مکان کنید و شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا/ منطقه اقتصادی اروپا نباشید، باید از مواردی که برای زندگی و کار در سوئد لازم است مطلع باشید. 

در این متن، درباره مجوز کار، شماره شناسایی شخصی و شماره هماهنگی صحبت می‌کنیم.

مجوز کار چیست؟

شهروندان اتحادیه اروپا/ منطقه اقتصادی اروپا به‌این‌دلیل که از حق اقامت در سوئد برخوردار هستند نیاز ندارند برای دریافت مجوز کار در سوئد اقدام کنند. اما اگر از کشور عضو اتحادیه اروپا/ منطقه اقتصادی اروپا نیامده باشید، پیش‌از اینکه برای کار کردن به سوئد بیایید باید برای دریافت مجوز کار اقدام کنید. با مجوز کار، از حق زندگی و کار کردن در سوئد بهره‌مند می‌شوید. 

شرایط لازم برای دریافت مجوز کار چیست؟

در سوئد تأیید شود، باید گذرنامه معتبری که شناساننده هویت شما است داشته باشید، نشان دهید که کجا قرار است کار کنید و حقوق معقولی دریافت خواهید کرد و تحت پوشش بیمه خواهید بود.

چگونه برای مجوز کار درخواست دهم؟

باید درخواست مجوز کار را به «سازمان مهاجرت سوئد» (Migrationsverket) ارائه کنید. ساده‌ترین روش برای این کار، استفاده از وب‌سایت این سازمان است که تمامی اطلاعات لازم برای درخواست مجوز کار در سوئد در آن ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر را در وب‌سایت «سازمان مهاجرت» پیدا کنید

A middle eastern man is helping his son with his school work in their living room at home.

شماره شناسایی شخصی و شماره هماهنگی

شماره شناسایی شخصی (personnummer) و شماره هماهنگی (samordningsnummer) دو شناسه متفاوت در سوئد هستند که برای تمامی تماس‌ها با مقامات دولتی، خدمات بهداشتی و درمانی و غیره استفاده می‌شوند. 

اگر قصد دارید برای بیشتر از یک سال در سوئد بمانید، معمولاً لازم است نام شما در «دفتر ثبت جمعیت سوئد» ثبت شود. این کار ازطریق «سازمان مالیات سوئد» انجام می‌شود و باعث می‌شود یک شماره شناسایی شخصی به‌طور خودکار به شما اختصاص یابد (نیاز نیست جداگانه برای دریافت این شماره اقدام کنید).  شماره شناسایی شخصی در سوئد به شما امکان می‌دهد «کارت شناسایی سوئدی»، کارت شناسایی دیجیتال، خط و شماره تلفن و غیره دریافت کنید.

شماره هماهنگی

اگر قصد دارید برای کمتر از یک سال در سوئد زندگی و کار کنید، نیاز نیست نام شما در «دفتر ثبت جمعیت» ثبت شود یا شماره شناسایی شخصی دریافت کنید. بلکه باید از شماره هماهنگی استفاده کنید. هم خودتان می‌توانید برای دریافت شماره هماهنگی اقدام کنید و هم کارفرمای شما می‌تواند این کار را ازسوی شما انجام دهد. «سازمان مالیات سوئد» یک شماره هماهنگی به شما اختصاص می‌دهد. 

برای پرداخت مالیات، ارتباط با مقامات دولتی و کارهای دیگر به شماره هماهنگی نیاز خواهید داشت. همچنین، ممکن است مجوز اقامت و شماره شناسایی شخصی معلق نیز برایتان صادر شود. 

خوداشتغالی بدون شماره شناسایی شخصی

در Cool Company می‌توانید حتی بدون داشتن شماره شناسایی شخصی خوداشتغال باشید. در چنین شرایطی، به شماره هماهنگی و مجوز کار معتبر در سوئد نیاز خواهید داشت. برای تأیید هویتتان، باید مدارک خاصی را ارائه کنید که شامل این موارد است:

  • مدرک تأییدکننده ثبت‌نام برای پرداخت مالیات بر درآمد (A-skatt) در سوئد برای سال 2022. می‌توانید این مدرک را از «سازمان مالیات سوئد» دریافت کنید.
  • کپی گذرنامه.
  • اگر گذرنامه‌تان از کشورهای اتحادیه اروپا صادر نشده است، باید نسخه‌ای از مجوز کار و اقامت خود در سوئد ارائه کنید.