Fakturering

Noen egenansatte kan og forstår de viktige rutinene rundt fakturering, andre gjør det ikke – og det er helt OK! Her er forklaringer på sentrale begreper og hvordan det fungerer hos oss.

Mva.

Mva (merverdiavgift) er en skatt på varer og tjenester som skal betales til skattemyndighetene. For privatpersoner er mva. innbakt i prisen. En faktura eller kvittering må tydelig angi mva. Når selskaper kjøper av hverandre, angis fakturabeløpet eks. mva. Dette er fordi selskapene skal rapportere mva. men også har rett til å trekke fra mva.

Mer informasjon om mva:

Hvordan fungerer det med mva ved fakturering av privatperson?

Når du fakturerer, angir du i de aller fleste tilfeller merverdiavgift (mva) på de varene og tjenestene du selger. Dette gjelder uansett om kunden din er en bedrift eller privatperson. Mva. utgjør vanligvis 25 prosent, men det finnes også mva-satser på 15 eller 8 prosent av salgsprisen. Hvilken mva-sats du skal benytte, avhenger av hvilken vare eller tjeneste du tilbyr. Det finnes også varer og tjenester som ikke skal ilegges mva.

Skal jeg trekke fra mva på innkjøpene mine?

Cool Company er den merverdipliktige parten, og du blir kreditert tilsvarende beløp forutsatt at du har en faktura som du kan trekke beløp mot. Originalkvitteringene skal sendes til oss med vanlig post, med mindre det er elektroniske kvitteringer som kan sendes i pdf-format med e-post.

Mva-satser?

Mva utgjør vanligvis 25 prosent, men det finnes også mva-satser på 15 eller 8 prosent av salgsprisen eks. mva. Hvilken mva-sats du skal benytte, avhenger av hvilken vare eller tjeneste du tilbyr. Det finnes også varer og tjenester som ikke skal ilegges mva.

Jeg jobber sammen med andre (i team), hvordan gjør jeg det da?

Når du oppretter fakturaen, fører du opp et team der du oppgir hvem som er med, hvor mye hver enkelt skal ha i godtgjørelse, og når de har utført oppdraget.

Tjenesten gir deg oversikt over hvor mye du kan fordele mellom deg og dine kolleger i teamet, og regner også om beløpet dersom du har fakturert i en annen valuta enn norske kroner.

Kan jeg forskuddsfakturere?

Oppdraget du fakturerer, må være utført før du får betalt og kan ta ut lønnen din. Betalingsvilkår og forfallsdato bestemmer du selv, f.eks. 10, 20 eller 30 dage

Illustration of Express pay

Utlegg og reiseregninger, hva gjør jeg med dem?

Dersom du har utlegg og reiseregninger i forbindelse med en faktura, finner du feltene der dette skal angis i nedre del av fakturaskjemaet.

Vi gjør vårt beste for å håndtere dine utlegg så raskt vi kan, men vi må få originalkvitteringen tilsendt. I tillegg må utlegget være relevant for utføringen av oppdraget. Dersom du er usikker, kan du kontakte kundeservice. Da finner vi en løsning sammen.

OBS! For utlegg over 4000 kroner inkl. mva. må Cool Company Norge AS stå som mottaker på kvitteringen.

Når det gjelder reisegodtgjørelse, håndterer vi både kjøregodtgjørelse og diettpenger i Norge og internasjonalt.