Spørsmål og svar – om fradrag

Innkjøp av materialer – hvordan fungerer det?

Du kan trekke fra utleggene dine før skatt, men for at du skal få tilbake hele beløpet du har lagt ut, må du også debitere oppdragsgiveren din for utlegget. Slik blir skatteeffekten.

For at du skal kunne debitere materialer, må du sende oss originalkvitteringen for det du har kjøpt.

OBS! For utlegg over 4000 kroner inklusiv mva. må Cool Company Norge AS stå som mottaker på kvitteringen.

Skal jeg trekke fra mva. på innkjøpene mine?

Cool Company er den merverdipliktige parten, og du blir kreditert tilsvarende beløp forutsatt at du har en faktura som du kan trekke beløp mot. Originalkvitteringene skal sendes oss med vanlig post, med mindre det er elektroniske kvitteringer som kan sendes i pdf-format med e-post.

Kan jeg gjøre innkjøp utenlands (importere varer) for deretter å selge videre?

Bare hvis du er registrert og mva. er betalt av deg selv og ikke krever noen spesiell tillatelse.

Hvordan registrerer jeg kjøregodtgjørelse?

Skattemyndighetene godkjenner kun at man angir hver enkelt strekning. Du kan altså ikke slå sammen mer enn én reise tur-retur.

For å få kjøregodtgjørelse må du også benytte egen bil.

Kan jeg gjøre investeringer i min egen virksomhet?

Investeringer som du gjør når du arbeider via Cool Company, blir automatisk vår eiendom, til tross for at du har betalt for dem med dine egne penger. Derfor er det bedre at du krever fradrag for denne typen kjøp i selvangivelsen.

Kan jeg trekke fra innkjøp jeg gjorde før jeg ble egenansatt?

Du kan ikke trekke fra innkjøp du gjorde før du begynte å jobbe via Cool Company. Det er en god vane å sende inn kvitteringene du har i forbindelse med oppdraget sammen med fakturaunderlaget. Som regel kan utlegget ikke være eldre enn 30 dager. Dersom du gjør innkjøp i Cool Companys navn, må du betale kontant med egne penger.