Spørsmål og svar – om fradrag

Du kan trekke fra utleggene dine før skatt, men for at du skal få tilbake hele beløpet du har lagt ut, må du også debitere oppdragsgiveren din for utlegget. Slik blir skatteeffekten.

For at du skal kunne debitere materialer, må du sende oss originalkvitteringen for det du har kjøpt.

OBS! For utlegg over 4000 kroner inklusiv mva. må Cool Company Norge AS stå som mottaker på kvitteringen.

Cool Company er den merverdipliktige parten, og du blir kreditert tilsvarende beløp forutsatt at du har en faktura som du kan trekke beløp mot.

Originalkvitteringene skal sendes oss med vanlig post, med mindre det er elektroniske kvitteringer som kan sendes i pdf-format med e-post.

Bare hvis du er registrert og mva. er betalt av deg selv og ikke krever noen spesiell tillatelse.

Skattemyndighetene godkjenner kun at man angir hver enkelt strekning. Du kan altså ikke slå sammen mer enn én reise tur-retur.

For å få kjøregodtgjørelse må du også benytte egen bil.

Investeringer som du gjør når du arbeider via Cool Company, blir automatisk vår eiendom, til tross for at du har betalt for dem med dine egne penger. Derfor er det bedre at du krever fradrag for denne typen kjøp i selvangivelsen.

Du kan ikke trekke fra innkjøp du gjorde før du begynte å jobbe via Cool Company. Det er en god vane å sende inn kvitteringene du har i forbindelse med oppdraget sammen med fakturaunderlaget. Som regel kan utlegget ikke være eldre enn 30 dager. Dersom du gjør innkjøp i Cool Companys navn, må du betale kontant med egne penger.