Cool Company bruker cookies for at nettstedet skal fungere på en god måte for deg og skreddersy din opplevelse av våre digitale tjenester. Ved å surfe videre godkjenner du bruk av cookies. Hvis du vil vite mer eller deaktivere cookies les mer i vår cookie informasjon -

OKLes mer

Viktig informasjon om Koronavirus (Covid-19)

Den norske regjeringen har i løpet av de siste dagene vedtatt flere tiltak for å begrense smitten av covid-19. Hold deg oppdatert og les mer om regjeringens beslutning: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/og følg Folkhelseinstituttet for å få informasjon og råd https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Nedenfor vil vi bistå med ytterligere informasjon for å tydeliggjøre hva som gjelder for dine oppdrag og ved eventuell sykdom.

Hva skjer hvis oppdraget ditt må avsluttes før tiden? 
Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Stortinget har også vedtatt å innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. 

NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet.

I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. Se hva du kan gjøre i mellomtiden.

Les mer: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset

Hva skjer hvis jeg blir syk?
Har du registrert oppdraget bør du ha rett til sykepenger, og permisjonsrettigheter reguleres av folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Hvis du har blitt syk på grunn av korona, kan du bruke egenmelding eller sykmelding på vanlig måte. Stortinget har i denne sammenheng foreslått regelendringer som medfører at arbeidsgiverperioden i koronatilfellene skal være 3 dager og ikke 16 som vanlig. Les mer hos NAV: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Hvis du nylig har vært på utenlandsreise eller hatt nær kontakt med noen som er smittet, skal du ifølge norsk lov sitte i karantene. Overtredelse av dette vil medføre at du ikke får utbetalt erstatning. Har du derimot mulighet til å utføre oppdrag hjemmefra og blir enig med oppdragsgiveren om dette, vil du få utbetalt erstatning.

Vi anbefaler at du som selvstendig næringsdrivende har en kontinuerlig dialog med kunden og finner ut hvordan dere enklest mulig kan løse dette oppdraget ved hjelp av tekniske løsninger som f.eks. videosamtale eller lignende løsninger. Her er noen tips om gratistjenester for deg som selvstendig næringsdrivende:

https://whereby.com/ 
https://www.zoom.us/

Vi i Cool Company har som ambisjon å være en trygg partner for deg som selvstendig næringsdrivende. Du er alltid velkommen til å kontakte vår support med spørsmål angående oppdrag, forsikringer eller oppdateringer som gjelder koronaviruset og hvordan det påvirker ditt oppdrag. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor. Vi kommer til å oppdatere denne siden fortløpende ettersom regjeringen kommer med nye uttalelser og beslutninger. 

Må jeg ha sykmelding for å få sykepenger?
Vi i Cool Company følger anbefalingene fra NAV med hensyn til sykmelding. Per i dag er det følgende som gjelder.

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.

NAV godtar sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. 

NAV oppfordrer pasientene til å bruke telefon. E-konsultasjon kan også være en egnet konsultasjonsform.

Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse.

Les mer her: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss i Cool Company dersom du har spørsmål om det som er nevnt ovenfor eller har andre ting du lurer på. 

Vi oppdaterer siden fortløpende. Sist oppdatert 2020-03-24