Spørsmål og svar – om webtjenesten

Noen av ordene vi bruker når du opprettet konto hos oss, kan være vanskelig å forstå – vi håper dette hjelper!

Dashboardet ditt gir deg oversikt over og oppdatering på alt som skjer i tjenesten. Via Timeline får du f.eks. melding om dine fakturaers vei til betaling, meldinger fra kundestøtte og meldinger fra andre egenansatte som du jobber i team med. Her ser du også hvordan ditt virtuelle firma utvikles i My Company, og du kan håndtere lønn og sparing i My Money.

Hold orden på ditt liv som egenansatt: logg deg ofte inn på Dashboardet ditt for å sjekke situasjonen!

Timeline er den delen av Dashboardet ditt som raskest gir deg oversikt over viktige hendelser i tjenesten. Her ser du når fakturaene dine sendes til kunden, når de betales, meldinger dersom det er opplysninger som mangler m.m. Du bruker Timeline omtrent på samme måte som du gjør i de vanligste sosiale mediene, som Facebook og LinkedIn.

Du klikker på Oppdrag i navigeringen og velger Du klikker på Oppdrag i navigeringen og velger Opprette nytt. Et nytt oppdragsskjema åpnes, og du angir hva du skal utføre, hvem du skal gjøre det for, hvor mye du skal ha betalt, og når du skal utføre oppdraget. Når dette er gjort, sender du oppdraget til oss i Cool Company. Du kan også sende oppdraget til kunden, slik at dere begge kan se hva dere har blitt enige om.

Ved å forhåndsanmelde et nytt oppdrag hos Cool Company sikrer du at du er riktig forsikret når du er ute hos kunden og utfører det dere har blitt enige om.

Tips! Vi anbefaler at du alltid forhåndsanmelder oppdragene dine hos oss – for din egen skyld.

Du kan også automatisk opprette et fakturaunderlag ut fra innholdet i oppdraget for å spare tid når du fakturerer.

Så snart den første fakturaen din er sendt til den første kunden din, åpnes My Company i Dashboardet ditt.

My Company viser hvordan du og det virtuelle firmaet ditt utvikles som egenansatt hos Cool Company. Vi tar hånd om administrasjonen, presenterer nøkkeltall og sørger for at du er oppdatert hele tiden.

Det er i My Company du kan se hvordan driften din utvikler seg – hvor mange fakturaer du har opprettet, og verdien av dem i den perioden du velger. Dersom du fakturerer ROT- og RUT-arbeid, får du en separat oversikt over dette.
Du finner også en grafisk oversikt over faktureringshistorikken din og kundens betalingsvilje og -atferd.

Ved hjelp av årsoversikten ser du hvordan verdien av faktureringen din utvikler seg måned for måned. På den måten får du en tydelig indikasjon på hvordan du ligger an per i dag sammenlignet med historikken. Du kan også fordype deg i enkelthendelser i transaksjonsoversikten.

Så snart den første fakturaen din er sendt til den første kunden din, åpnes My Company i Dashboardet ditt.

My Company viser hvordan du og det virtuelle firmaet ditt utvikles som egenansatt hos Cool Company.
Vi tar hånd om administrasjonen, presenterer nøkkeltall og sørger for at du er oppdatert hele tiden.
Det er i My Company du kan se hvordan driften din utvikler seg – hvor mange fakturaer du har opprettet, og verdien av dem i den perioden du velger. Dersom du fakturerer ROT- og RUT-arbeid, får du en separat oversikt over dette.
Du finner også en grafisk oversikt over faktureringshistorikken din og kundens betalingsvilje og -atferd.
Ved hjelp av årsoversikten ser du hvordan verdien av faktureringen din utvikler seg måned for måned. På den måten får du en tydelig indikasjon på hvordan du ligger an per i dag sammenlignet med historikken. Du kan også fordype deg i enkelthendelser i transaksjonsoversikten.