«I min verden finnes det ingen vennepris.»

Som egenansatt og frilanskonsulent har du ofte friheten til å bestemme over din egen tid og luksusen ved å kunne både velge og velge bort oppdrag. Men uansett om du jobber med front-end, back-end, UX-design eller noe helt annet, kan det være vanskelig å fastsette prisen på egen tid og kompetanse.

Prosjektene som en frilanser leies inn til, varierer i både tid og tilnærming. Enkelte bedrifter engasjerer frilansere med spisskompetanse til hasteprosjekter, mens andre bruker eksterne ressurser til lengre prosjekter, noe som også kan ha mye å si for prissettingen. Det er mange parametere å ta hensyn til når man som frilanser skal fastsette sin egen lønn. Vi har snakket med Carine, som de siste tre årene har jobbet som frilanser i Stockholm innen UX-design og tjenestedesign. 

«I min verden finnes det ingen vennepris. Jeg kan gjøre enkelte jobber pro bono hvis det f.eks. er til et godt formål. Men business er business.«

Hvordan vet du hvor mye du skal ta betalt når du får tilbud om et oppdrag?

– Jeg pleier å bruke ganske mye tid på å finne ut hva et byrå tar betalt, og så legger jeg meg like under det i pris. Jeg sjekker dessuten i ulike nettverk og ber om råd om hva man bør ta betalt for slike jobber.

Pleier du å oppgi en timepris, eller setter du en prislapp på hele prosjektet?

– Ofte jobber jeg med prosjekter som strekker seg over tid, i hvert fall noen måneder. Derfor pleier jeg å sette en prislapp på hele prosjektet, men jeg sørger alltid for å diskutere med kunden cirka hvor mange timer jeg beregner å måtte bruke på prosjektet. Det er viktig at forventningene er avklart helt fra starten av. 

Hva med vennepris? Finnes det?

– I min verden finnes det ingen vennepris. Jeg kan gjøre enkelte jobber pro bono hvis det f.eks. er til et godt formål. Men business er business. Det kan selvsagt finnes unntak. Hvis en jobb kan føre til et lengre samarbeid, har det hendt at jeg har gitt rabatt..

Er det stor forskjell på prisen du tok for ditt første oppdrag, og prisen du tar i dag, et par år senere

– Jeg har gått litt opp i pris siden jeg begynte som frilanser. Det skyldes hovedsakelig at jeg har fått en bedre forståelse av markedet og verdien av tjenestene mine. Det handler ikke nødvendigvis om at jeg har fått mer erfaring. 

Hva er det vanskeligste med å fastsette prisen på egen tid og egen kompetanse? 

– Det som er vanskelig, er at man er redd for å ligge for høyt i pris selv om man vet at man er verd det. Iblant er det også vanskelig å få arbeidsgiveren til å forstå hvor mye jobb, erfaring og tid som ligger bak enkelte oppdrag. Noen synes kanskje at en bestemt sum er mye for en times arbeid, og kanskje er det det. Men det man ikke fakturerer for, er den erfaringen som gjør at man kan utføre jobben både med kvalitet og med et visst tempo


Vil du vite mer om egenansattelse?