Fem typer frilansere – finn ut hvem du er

Å jobbe frilans er en tydelig trend Fleksibiliteten og friheten til å bestemme hva du vil jobbe med, hvem du vil jobbe for og når du skal gjøre det, tiltaler stadig flere. Man snakker om fem forskjellige kategorier av frilansere.

Hva betyr frilans? 

Ordet frilans er ikke helt ukomplisert å forklare, og har også litt forskjellig betydning på norsk og engelsk. Engelsk «freelance work» beskrives i ordbøker som en arbeidsform der man tjener penger ved å ta ulike strøjobber i kortere perioder i stedet for å ha fast jobb hos én arbeidsgiver.

I Norge forbinder vi ordet frilans først og fremst med journalistikk og fotografering, men en frilanser kan egentlig jobbe i alle bransjer. Dessuten er det flere måter å jobbe frilans på. Ifølge en undersøkelse som ble gjennomført av Freelancers Union kan frilansarbeidere kategoriseres i fem forskjellige hovedgrupper. Les og sjekk hvilken type frilanser du er!

1. Den uavhengige entreprenøren

Du arbeider fulltid som frilanser. Det betyr at du er en uavhengig yrkesmann eller -kvinne som leies inn på prosjektbasis. Du elsker friheten med å jobbe på forskjellige steder med forskjellige mennesker. For å lykkes må du sørge for at du leverer høy kvalitet, og gjerne bli oppfattet som ekspert på området. Du får de fleste av oppdragene via anbefalinger og jobber veldig hardt siden du er fullt klar over at det neste oppdraget er avhengig av hvor godt du utfører det nåværende.

Tilhører du denne gruppen, er du ikke alene – hele 40 prosent av alle frilansere havner i denne kategorien.

2. Ekstraarbeideren

Du jobber med et prosjekt ved siden av den «vanlige» jobben, som regel på kvelder og i helger. Du må klare å sjonglere to ting samtidig, den tradisjonelle stillingen og den prosjektbaserte jobben på si. Den store fordelen er at du har tryggheten i den faste stillingen. Og hvis sideprosjektet skyter fart senere, tør du kanskje å satse helt og fullt på det etterhvert. Å jobbe ekstra er inngangsporten til å bli frilanser på heltid.

3. Altmuligmannen (eller -kvinnen)

Mens ekstraarbeideren vanligvis legger frilansarbeidet til kvelder og helger, så driver du med litt av hvert på dagtid. Du har én eller flere forskjellige deltidsjobber, samtidig som du gjør litt frilansarbeid i helgene eller når anledningen måtte by seg.

4. Den sporadiske arbeideren

Du ansettes midlertidig for å jobbe i en bedrift i en bestemt periode, som regel på heltid. Antageligvis er du konsulent – det er det vanligste innenfor denne kategorien. Etterspørselen etter denne type ansettelser øker kraftig siden mange bedrifter er avhengige av å kunne justere arbeidsstyrken raskt opp eller ned.

5. Eieren av en liten freelance-bedrift

Hvis du tilhører denne kategorien, er du eier av en liten bedrift som både selger dine egne tjenester på freelance-basis og selv leier inn frilansere som underleverandører. Sannsynligvis startet du opp som konsulent, men på grunn av økt etterspørsel er du ikke lenger i stand til å møte behovet på egenhånd.

 Kilde: Freelancers Union

Begynn å jobbe som frilanser i dag

Har du en idé, men ønsker ikke å starte egen bedrift? Vi hjelper deg!

Som egenansatt i Cool Company slipper du bryet med administrasjon og kan fokusere på å gjøre det du er god på.