Viktig information om Covid-19

Den 11 mars skickade vi ut ett nyhetsbrev till er, våra Egenanställda, att följa anvisningar och rekommendationer som ges på Folkhälsomyndighetens hemsida, kring Coronaviruset (COVID-19)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19

I och med rådande diskussioner i media och av politiker så vill vi bistå med ytterligare information för att förtydliga vad som gäller för dina uppdrag och eventuell sjukdom.

 

Vad händer om ditt uppdrag upphör i förtid?

I de fall då ett uppdrag avslutas i förtid och du inte har något annat uppdrag som tar vid, kommer du med största sannolikhet att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Du blir då klassad som arbetslös och måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Har du inte en befintlig A-kassa idag, vänligen gå in på https://www.sverigesakassor.se/for-arbetssokande/hitta-din-akassa/ för att se vilken som passar dig bäst.

 

Täcker ansvarsförsäkringen även inkomstbortfall till följd av upphört uppdrag?

Den ansvarsförsäkring som du omfattas av kommer inte att täcka upp för ditt inkomstbortfall. Ansvarsförsäkring är en sakförsäkring. Den ger skydd och ersättning om något går sönder eller ett föremål skadas när du genomför uppdrag. Exempelvis att du lägger golv och tappar något så att golvet skadas eller förstörs, eller om du städar och välter en vas som går sönder.

Men ansvarsförsäkringen gäller inte enbart fysiska saker utan skyddar också vid så kallade förmögenhetsskador. Det är viktigt att vara medveten om när du jobbar som it-konsult eller som konsult inom ekonomi, bokföring, utbildning, marknadsföring och försäljning.

Förmögenhetsskador är benämningen på sådana skador som uppkommer om en it-konsult exempelvis programmerar så att kundens affärsverksamhet inte fungerar eller om en frilansande ekonom bokför så att kunden åsamkas skada. Vill du veta mer om våra försäkringar som gäller dig som egenanställd, vänligen läs https://coolcompany.com/se/arbetsmiljo-forsakringar/

 

Vad händer om jag blir sjuk?

Har du föranmält ditt uppdrag och blir sjuk inom ramen för ditt uppdrag kan du följa policy för sjukersättning på https://coolcompany.com/se/resurser/avtal/avtal-for-egenanstallda/

Vad händer om min arbetsgivare sätter mig i karantän?

Har du försatts i karantän på grund av utlandsresa till länder som UD har avrått från kommer du inte att uppbära en ersättning. Har du satts i karantän på kundens begäran och jobbar på distans, har du rätt till ersättning. Vi rekommenderar att du som egenanställd har en kontinuerlig dialog med er kund och på vilka sätt ni enklast kan lösa uppdraget med hjälp av tekniska lösningar så som videosamtal eller liknande lösningar. Här är några tips på gratistjänster för dig som egenanställd:

https://whereby.com/
https://www.zoom.us/

Vi på Cool Company har som ambition att vara en trygg partner till dig som egenanställd. Du är alltid välkommen att kontakta vår support för frågor gällande uppdrag, försäkringar eller uppdateringar som rör coronaviruset och dess påverkan på ditt uppdrag. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att löpande uppdatera denna sida i takt med att regering och riksdag gör nya utlåtanden och beslut.

Kan jag få smittbärarpenning?

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du vara berättigad till smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för reseutgifter som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Behöver jag sjukintyg för att få ut sjukersättning?

Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 1 i sjukperioden. Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 behöver du inte ha läkarintyg förrän efter dag 21 när du ansöker om sjukpenning. För oss som arbetsgivare innebär det att du som medarbetare behöver lämna läkarintyg till oss från dag 1 i sjukperioden. Viktigt är att du har föranmält ditt projekt/uppdrag i enlighet med vår sjuklönerutin. Läs mer här:https://coolcompany.com/se/resurser/avtal/avtal-for-egenanstallda/

Hur påverkas jag som frilansare av den sänkta arbetsgivaravgiften som regeringen föreslagit?

Regeringen har presenterat ett förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter till svenska småföretag. Cool Company har i dagsläget flera tusen egenanställda som väljer att frilansa via oss. Dessvärre så är taket för Regeringens nuvarande förslag 30 personer.  Detta innebär att vi befinner oss över denna gräns och därmed omfattas inte våra frilansare av detta förslag. Om förslaget skulle ändras så kommer vi självfallet att informera dig.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

Hur påverkas jag som frilansare av den förändrade a-kassan som regeringen föreslagit?

Detta kommer, vid införande, att påverka dig som har rätt att nyttja a-kassan positivt. Bland annat genom sänkt krav på hur länge du ska ha arbetat, hur länge du varit medlem hos a-kassan och höjt grundbelopp. Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-jobb-och-omstallning/

Har jag rätt till a-kassa som egenanställd?

Du har, även som egenanställd, rätt till ersättning från din a-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren. Några av villkoren är: du har medlemskap i a-kassan, att du är anmäld som arbetssökande och att du tidigare har arbetat. Viktigt är att du som egenanställd kontaktar din handläggare på just din a-kassa för mer information. Självklart är du varmt välkommen att kontakta vår personliga kundsupport för vägledning. Har du inte en befintlig A-kassa idag, vänligen gå in på https://www.sverigesakassor.se/for-arbetssokande/hitta-din-akassa/ för att se vilken som passar dig bäst.

Läs mer här: https://coolcompany.com/se/resurser/ekonomi/lon/akassa/
 

Hur får jag ett arbetsgivarintyg från Cool Company?

Vi hjälper dig med arbetsgivarintyg. Fyll i formuläret så behandlar vi din ansökan så snart som möjligt
Arbetsgivarintyg

Senast uppdaterad 2020-04-02